Bærum kommune har pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemming, i samarbeid med  Aldring og Helse Nasjonal kompetansetjeneste

Her kan du lese litt om pårørendeskolen:

  • Pårørendeskolen er et tilbud til foreldre, søsken og andre som har en nær relasjon til en person med utviklingshemning.
  • Samlingene gir informasjon, kunnskap, mulighet til å stille spørsmål og rom for å utveksle erfaringer.
  • Det er ønskelig at den som melder seg på kan delta på alle fem samlingene.
  • Forskning viser at personer med Downs syndrom kan få helseutfordringer tidlig i voksenlivet. Allerede i 30- 40 års alder erfarer noen endringer som kan tyde på aldring.
  • Det er fint om du i påmeldingen oppgir hvilken relasjon du har til personen med utviklingshemning.
  • For påmelding eller mer informasjon: ring demenstelefonen tlf. 48 86 50 91 eller send mail til demensinfo@baerum.kommune.no

Program for Pårørendeskolen

Program for Pårørendeskolen høst 2021 kan du lese her