Fysikalske institutter

Bærum kommune har avtale om privat fysioterapipraksis med mange fysioterapeuter på ulike institutter rundt i kommunen. Disse fysioterapeutene følger takster for egenandel. Fra 01.01.2018  trenger du ikke lenger henvisning fra fastlege eller manuellterapeut for å få stønad til fysioterapi, og du kan henvende deg direkte til instituttene. 

Fysioterapeuter uten avtale med kommunen jobber også på institutter. Disse er ikke pålagt å følge fastsatte takster og fastsetter dermed pris på behandlingen selv.