Hjemmesykepleie, BPA og brukervalg

Liste over alle adresser med distrikter (pdf)

Skjema over Tilbakemelding på opplevd kvalitet (pdf)

Bruker/servicetelefon mandag - fredag, dagtid 67 50 62 10, natt 482 74 645 
Distriktssjef Anne Kari Randem tlf. 67 50 62 66

 • Avdeling Lysaker: Vakttelefon 917 30 613   Avdelingsleder Rita Sørheim tlf. 67 50 62 65
 • Avdeling Stabekk: Vakttelefon 901 23 120 
  Avdelingsleder Ellen H. Strand tlf. 67 50 62 78
 • Hukommelsesteam Bekkestua: tlf. 904 09 655 torsdager

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf)

Bruker/servicetelefon 67 50 63 00  
Distriktssjef Evelyn Jakobsen, tlf. 905 68 673

 • Avdeling Berger/Lommedalen: Vakttelefon 913 87 296 / Natttelefon 482 74 645

Avdelingsleder Anne Berit Johansen, tlf. 406 02 138

 • Avdeling Skui/Kolsås: Vakttelefon 913 87 297 / Natttelefon 482 74 645

Avdelingsleder Hilde Merethe Ryan, tlf. 920 45 674                                                    

 • Avdeling Blommenholm: Brukertelefon: 67 50 83 91/92                    Vakttelefon 915 11 463

Avdelingsleder Irene Husebø, tlf. 911 04 56

 • Hukommelsesteam Rykkinn: tlf. 905 61 044 onsdager

 Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf) 

Bruker/servicetelefon  67 50 44 80  
Distriktssjef Kari Friedmann

 • Avdeling Sandvika: tlf. 67 50 44 80  VAKTTELEFON 480 04 763 
  Avdelingsleder Kari Smedbakken, tlf. 67 50 45 12
 • Avdeling Tanum: tlf. 67 50 44 80 VAKTTELEFON 480 07 877 
  Avdelingsleder Jannicke Skjelstad, tlf. 67 50 45 23
 • Avdeling Nattjenesten: VAKTTELEFON 482 74 645, kl 22 - 7.30.  
  Avdelingsleder Hege Ringvoll (fra 30.06.16)  tlf. 67 50 45 39
 • Hukommelsesteam Sandvika: tlf. 948 85 434 onsdager

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf)

Bruker- og servicetelefon 67 50 89 50 til kl. 15, natt 482 74 645 
Distriktssjef Monica Christie, tlf. 67 50 89 62. Alle vakttelefoner er tilgjengelig alle hverdager etter kl. 15 og hele lørdag og søndag.

 • Avdeling Eiksmarka: tlf. 67 50 89 56, vakttelefon 995 33 093
  Avdelingsleder Cathinka Nesseth Høgdahl, tlf. 67 50 89 64 
 • Avdeling Hosle: tlf. 67 50 89 54, vakttelefon 941 71 795 
  Avdelingsleder Bente Sund, tlf. 67 50 89 66
 • Avdeling Øvrevoll: tlf. 67 50 89 58, vakttelefon 995 33 094  
  Avdelingsleder Alexandra Kjensteberg, tlf. 67 50 89 65
 • Hukommelsesteam Østerås: tlf. 905 04 904 onsdager

Oversikt over tilhørende gateadresser finner du her (pdf)

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm via Tildelingskontoret. Søknadsskjema finner du her.

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp (praktisk bistand)

Hjemmetjenestene ønsker å tilrettelegge tjenestene med fokus på innbyggernes evne til mestring, egenomsorg og mulighet til å bo i eget hjem lengst mulig.

Brukervalg

Du kan velge privat leverandør eller kommunens hjemmetjeneste. Det er også mulig å bytte leverandør.

Private leverandører av tjenesten

Kommunen som leverandør

Mer informasjon

 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for den som har behov for bistand i dagliglivet. BPA kan tildeles som praktisk bistand, støttekontakt og avlastning. Tjenesten gjelder også barn.

Vedtak om assistanse og eventuell annen hjelp fattes av kommunens Tildelingskontor etter vurdering av hjelpebehovet.

Har du generelle spørsmål om BPA kan du kontakte Tildelingskontoret på telefon 67 50 40 50 for å snakke med en saksbehandler der.

Rådgivere for de som har valgt Bærum kommune som leverandør av sin tjenete:

Bodil Rasch telefon 67 50 41 09 eller mobil 934 37 722
Hege Lund telefon 67 50 73 95 eller mobil 932 62 233

Rådgiverne er tilgjengelig på telefon og mail mellom klokken 8.00 og 15.30 alle ukedager. Rådgiverne går på besøk til alle nye kommunale arbeidsledere. Da går man gjennom lover, regler og avtaler som styrer den tjenesten.

Brukervalg for tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Bærum kommune innførte brukervalg i tjenesten BPA fra 1.1.2012. Slike kontrakter er tidsbegrenset, og nåværende kontrakter opphører 31.12.2015.

Informasjon om leverandører

Brukere av tjenesten kan velge fritt blant leverandørene.

Skjema for valg eller bytte av leverandør (doc)

 Se også Brosjyre BPA Brukervalg (pdf)