Åpningstider

Boligen er døgnbemannet så det er mulig å komme på besøk når som helst.

Trykk på bildet så kan du lese om vår flotte Ledende fagutviklingssykepleier Anette H. Loso

Telefon

67 87 64 10

Besøksadresse

Skolegata 10-12
1350 LOMMEDALEN

Program for februar (pdf)

Omsorgsboligen

Lommedalen omsorgsbolig er en bolig for personer med demens. Den ligger vakkert og landlig til i Lommedalen, med barneskole og barnehage som nærmeste nabo.  Huset er formet som en hestesko med sansehage i midten, der har vi 4 frittgående høner og 1 hane, som forsyner oss med egg. Tomten har gode sol- og lysforhold og er ikke støybelastet. Det er gangvei (ca 5 minutter) til bussholdeplass. I nærområdet finns  to nærbutikker og legesenter.

Bak resepsjonen, som tilhører Seniorsentret, sitter kontorpersonal som tar seg av sentralbord og formidler bestillinger og beskjeder vedrørende de ulike tjenester som sentret tilbyr. Her kan man også få hjelp til å for eksempel bestille taxi og lignende.

Leilighetene

Lommedalen omsorgsbolig består av 35 leiligheter med tre ulike utforminger. Størrelsene varierer fra ca 35 kvm bruksareal og opp til 52 kvm. Leilighetene er fordelt på to etasjer. Hver enkelt beboer disponerer fritt sin leilighet, som leies ut umøblert. Boligen har standard som "livsløpsbolig", det vil si entre, stue og soverom/sovalkove.  De små leilighetene har tekjøkken, de andre har kjøkkenkrok. Privat bod tilhører alle leilighetene.  Brannvarslingsanlegg og trygghetsalarm med to-veis-kommunikasjon er montert i alle leiligheter. Det er en liten hage tilknyttet hver leilighet med plass til et lite bord + stol.

Nøkkelinformasjon

Avdelingsleder, Ellen Sunniva Gundersen, telefon: 464 30 662

Tjenesteleder, Rosa Paulsen, telefon: 483 00 259

Tilbud

Fellesskap og aktiviteter

Det er ulike muligheter for fellesskap med de andre beboerne, blant annet gjennom å benytte felles oppholdsrom.  Vi har miljøvert som tilrettelegger fellesaktiviteter utifra beboernes ønsker og behov. Aktivitetsplan er satt opp flere steder på huset og det månedlige aktivitets- og kulurprogrammet blir lagt ut på vår Facebookside og under bildet av boligen høyre opp på denne siden. Les vår Facebookside her til høyre!

Våre faste ukentlige aktiviteter er:

  • Mandag: kl. 12:30 Lesegruppe
  • Tirsdag: kl. 12:30 Samling med miljøvert
  • Tirsdag: kl. 14:45 Trening med fysioterapeut Anna
  • Onsdag: kl. 10:45 Besøkshund
  • Torsdag: kl. 10:45 Formingsaktiviteter
  • Torsdag: kl. 14:15 Trening med fysioterapeut Anna
  • Torsdag: kl. 17:00 Bingo
  • Fredag: kl. 12:30 Bevegelse til musikk
  • Fredag ettermiddag/kveld: Fredagskos

Måltider

Det er mulig å lage egen mat i leiligheten hvis man klarer det. Ellers kan man inngå avtale om matabonnement for noen/alle måltider. Måltidene inntas i  felles spisestua. Middagen kommer fra Bærum Storkjøkken. Fra kjøkkenet er det også mulig å handle kioskvarer.

Lege

Omsorgsboligen har ingen tilsynslege. Man velger selv hvem som skal være ens fastlege. Timebestilling skjer på vanlig måte.

Hjemmesykepleie / Hjemmehjelp

Dette tildeles etter vedtak fra Tildelingskontoret og gis utifra den enkeltes behov. For hjemmehjelp/bistand i hjemmet betaler man en egenandel. Helsehjelp ved hjemmesykepleie er gratis.

Frisør og fotpleier

Frisør og fotpleier kommer to ganger i uken. Time og betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Brukermedvirkning

På Lommedalen omsorgsbolig er vi i etableringsfasen av et Pårørenderåd som skal bestå av pårørenderepresentanter, avdelingsleder og representant fra personalet ved boligen.