Besøksadresse

Helmerveien 14
1363 HØVIK

Nøkkelinformasjon

Helmerveien omsorgsboliger er leiligheter man søker om via Tildelingskontoret. Dette er et omsorgsbolig-tiltak uten tilsyn. Leietagerne mottar hjelp fra hjemmebaserte tjenester i henhold til vedtak som andre hjemmeboende.  Søknad finner du her.