Åpningstider

Boligen er døgnåpen

Telefon

67 18 66 80

Besøksadresse

Langvari 10
1348 RYKKINN

Her kan du se månedens aktiviteter ved å trykke på bildet

Avdelingsleder Helle Borlund tlf. 67 18 66 81

Tjenesteleder, Rosa Paulsen, tlf. 483 00 259

Nøkkelinformasjon

Omsorgsboligen

Belset omsorgsbolig ligger vakkert til mellom Bryn kirke og Bærums Verk, med kjøreadkomst fra Gamle Lommedalsvei. Tomten har vidt utsyn, gode sol- og lysforhold og er ikke støybelastet. Eiendommen ligger inntil et offentlig friområde i park messige omgivelser med små gangveier. Det er gangvei (ca 15 minutter) til bussholdplass. Rykkinn kjøpesenter, Rykkinn bibliotek og Rykkinn seniorsenter ligger alle i nærområdet.

Leilighetene

Belset omsorgsbolig består av 42 leiligheter på ca 40 kvm bruksareal for enslige og 4 leiligheter på ca 49 kvm for par. Leilighetene er fordelt på to etasjer i Langavri 8 og tre etasjer i Langvari 12. Det er plass til 10 beboere i hver etasje. Hver enkelt beboer disponerer fritt sin leilighet, som leies ut umøblert. Boligen har standard som "livsløpsbolig".  Alle leiligheter består av entre, stue med åpen kjøkkenavdeling, soverom og bad. Brannvarslingsanlegg og trygghetsalarm er montert i alle leiligheter. Det er en verandra med plass til et lite bord + stol og mulighet å montere blomsterkasser til hver bolig, utenom på bakkeplan der det er utgang til en liten hage.

Resepsjonen

Resepsjonen tar seg av sentralbordet og formidler bestillinger og beskjeder vedrørende de ulike tjenester som sentret tilbyr. Her kan man også få hjelp til å for eksempel bestille taxi og lignenede.

Tilbud

Fellesskap og aktiviteter

  • Aktivitetsplanenen er satt opp flere steder på huset.
  • Ukentlige faste aktiviteter og månedlige kulturinnslag finner man dels på vår Facebookside under Arrangementer, og til høyre på denne siden.
  • I tillegg til leilighetene er det ulike muligheter for fellesskap med de andre beboerne, gjennom å benytte felles oppholdsrom eller sofakrok i hver etasje.
  • I tilknytning til kantinen er det peisestua med flere sittegrupper.
  • Vi har ansatt en miljøvert som tilrettelegger fellesaktiviteter utifra beboernes ønsker og behov.

Måltider og Kantinen

Det er mulig å lage egen mat i leiligheten hvis man klarer det. Ellers serveres måltidene i  felles kantine. Det serveres frokost, middag fra Bærum Storkjøkken, kaffe og aftensmat i kantinen. Kantinene er også oppe for salg av kioskvarer, smørbrød, kaker etc.

Lege

Omsorgsboligen har ingen tilsynslege. Man velger selv hvem som skal være ens fastlege. Timebestilling skjer på vanlig måte.

Hjemmesykepleie / Hjemmehjelp

Dette tildeles etter vedtak fra Tildelingskontoret og gis utifra den enkeltes behov. For hjemmehjelp/bistand i hjemmet betaler man en egenandel. Helsehjelp ved hjemmesykepleie er gratis.

Frisør og fotpleier

Frisør og fotpleier kommer to ganger i uken. Time bestilles på forhånd og bestillingsbok ligger i Resepsjonen. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Brukermedvirkning

På Belset omsorgsbolig har vi et brukerråd som består av beboere sammen med avdelingsleder og representant fra personalet ved Belset. Vi har faste møter 4 ganger per år, og utover det ved behov.