Støy og støytillatelse

Bærumskartet. Velg karttype forurensning og kryss av for ulike støysoner.

Regler for støy Veiviser til nasjonale regler hos Miljødirektoratet

Skal du bygge i Bærum?

Plaget av støy?

Ta kontakt med de som støyer. Når du ikke frem, kan vi i enkelte saker være behjelpelig . Send skriftlig henvendelse med følgende opplysninger:

  • Hvor støyen kommer fra (f.eks trafikk, tekniske installasjoner, bygg- og anleggsaktivitet)
  • Hvem som støyer
  • Tidspunkt og varighet
  • Hvordan støyen plager deg

Gjeldende tillatelser til støyende arbeider

06.07.18
Tillatelse til støyende arbeid - Dønskiveien 37 - 41 - Carpe Diem demenslandsby - dagtid i perioden 1.8.2018 til 1.10.2018

18.06.18
Tillatelse til støyende arbeider på dagtid - Sandvika Elvepromenade- 18.06-31.08.2018

13.06.18
Tillatelse til støyende arbeid - Fornebubanen - Koksa til Lysaker - på dagtid i perioden 11.6.2018 - 28.9.2018

13.06.18
Tillatelse  til støyende arbeid- Grorudhaugen 13 - 20.6.2018 til 18.10.2018 

13. 06.2018
Tillatelse til støyende arbeid - Løkebergveien 42 - dagtid i perioden 13.6.201

12.06.18
Tillatelse til støyende arbeid - Elias Smiths vei 14 - på dagtid i perioden 01.09.2018 til 01.12.2018

14.05.18
Tillatelse til støyende arbeid - Peab Anlegg AS - Martina Hansen Hospital - Dønskiveien 8 - på dagtid i perioden 14.5.2018 til 31.8.2018

08.05-2018
Tillatelse til nattarbeid - Bruksveien - Snarøya

07.05.2018
Generell tillatelse til  nattarbeid i forbindelse med asfaltering i Bærum kommune - perioden 7.5.2018 til 28.9.2018 (L)(5234016) 

25.04.18
Tillatelse til å overskride støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet på dagtid - Strømstangveien 44

 

14.03.18
Tillatelse til støyende arbeider på dagtid 15.03.-01.10.2018 Lindelia 41-51

 01.03.18 
Tillatelse til støyende anleggsarbeider på dagtid 06.03-31.08.2018 - Oksenøya B2, Oksenøyveien 66

01.03.18
Tillatelse til støyende arbeider på kveld og natt - akutte arbeider på riks- og fylkesveier i Bærum kommune - 2018

13.11.2017 
Tillatelse til overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet ved Rolfstangveien 29- lysakerfjorden brettseilerklubb, 27.11.17-31.05.18 (pdf) 

16.03.2017
Tillatelse til å overskride støygrenser - Niels Leuchs vei 50 - Eiksmarka senter - utvides til 31.desember 2018 (pdf)

26.10.2015 
Tillatelse til støyende arbeider E16 Rud-Vøyenenga fra 05.10.15 til 31.12.19 (pdf)

18.02.2015
Tillatelse til støyende anleggsarbeider E16 Sandvika-Wøyen, entreprise E01 fra 18.02.2015 til 02.12.2019 (pdf)

Statens vegvesen sin nettside for prosjektet  E16 Bærum og deres nettside hvor naboer kan følge fremdriften i tunneldrivingen og finne avstand fra bygninger til tunnelen E16-Sandvika.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å klage på støy eller har spørsmål vedrørende en støysak. 

Folkehelsekontoret
Budstikkagården
Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA

tlf.: 67 50 32 00

post@baerum.kommune.no

Folkehelsekontoret

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA

Telefon: 67 50 32 00
post@baerum.kommune.no

Telefonen er stengt man-tors kl. 11.45-12.30 og fredag kl. 11.30-12.30 pga. lunsjavvikling.

Åpent mandag til fredag kl. 8-15:30
Tirsdag til kl. 19