Støy

Plaget av støy?

Er du nabo og ønsker å klage på støyende byggevirksomhet må du i første omgang ta kontakt med de som støyer. Det vil si de som er ansvarlig for byggeprosjektet (byggherre/entreprenør). Dersom denne klagen ikke fører frem kan du kontakte Folkehelsekontoret i Bærum kommune.

Ønsker du å kontakte Folkehelsekontoret sender du en skriftlig henvendelse med følgende opplysninger:

  • Hvor støyen kommer fra (for eksempel trafikk, tekniske installasjoner, bygg- og anleggsaktivitet)
  • Hvem som støyer
  • Tidspunkt og varighet
  • Hvordan støyen plager deg

Send en e-post til: folkehelsekontoret@baerum.kommune.no og merkes med "Støy Folkehelsekontoret".

Du kan også finne informasjon om støysoner i vår kartløsning Bærumskart. Velg karttype forurensning og kryss av for ulike støysoner. Ønsker du å lese regler for støy – se Veiviser til nasjonale regler hos Miljødirektoratet

Henvendelser fra byggherrer/entreprenører skal rettes til Folkehelsekontoret. 

Skal du bygge i Bærum?

Nedenfor finner du retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune. 

Retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune - Informasjon til naboer og utbygger/entreprenør (pdf)

Retningslinjer for ombygging- og rehabiliteringsarbeider i eksisterende bygninger

Melding om bygg og anleggsstøy

Anleggsaktivitet som åpenbart vil ha negativ innvirkning på helsen til berørte naboer, skal meldes til kommunen. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av: 

  • anleggsaktiviteten
  • antatt støynivå/støyprognose,
  • oversikt over berørte naboer
  • en oversikt over hvilke avbøtende tiltak som er vurdert og vil bli implementert
  • samt hvordan informasjon og kommunikasjon skal foregå.

Bruk da skjemaet nedenfor

Skjema for bygg- og anleggsvirksomhet- melding om overskridelse av støygrense

Informasjon om vedlikeholdsarbeid som ikke krever melding til Folkehelsekontoret finner du her

Vedlikeholdsarbeider som ikke krever melding til Folkehelsekontoret (pdf)

Meldte støyende bygg- og anleggsarbeider

Her tilgjengeliggjøres støyende bygg- og anleggsarbeider

19.05.21

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Snarøyveien 46- Nattarbeid

28.04.2021

Tilbakemelding fra Folkehelsekontoret- vedlikeholdsarbeidet på natt

26.03.2021

21/61657 Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet i Lychesvingen 36-40. Mangelfulle avbøtende tiltak.

26.03.2021

Tilbakemelding - Overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Widerøeveien - Aker Tech House og hotell

22.03.2021

Overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Arnold Haukelands plass 2-14 - kommunegården - forlenget til 1.1.2022

23.02.2021

Endring av tillatelse til støyende arbeid - Fornebubanen - Grunnarbeid Fornebu Sør K4 - perioden 6.1.2021 til 30.9.2022

08.10.20

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Åsterudveien

08.10.20

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Glassverkveien 68

23.09.20

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Måneveien 32

04.09.20

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Bærumsveien 199 og 201, Fagertunveien 1

09.07.20

BaneNor: Svar på melding om overskridelse av støygrensene - Drammensbanen fra Sandvika til Billingstad

08.07.20

Prosjekt Ekkodalen (pdf)

18.06.20

Arnold Haukelands plass 2-14 - kommunegården - bygge- og anleggsstøy - overskridelse av grenseverdier i T-1442

10.06.20

Bygge- og anleggsaktivitet - utvidelse av Bekkestua ungdomsskole - Støyende virksomhet i perioden juni 2020 til desember 2021 (pdf)

 

19.08.2019

Oppdatert støytillatelse E16 entreprise E03 Lokalveger Sandvika Emma Hjort. Gjeldende fra 20.08.2019 til 26.06.2021 Utvidet tidsrom for sprengning

15.08.2019

Tillatelse til å overskride grenser for bygg- og anleggsstøy E16, entreprise E03 Lokalveger Sandvika-Emma Hjort Gjelder fra 15.08.2019 til 26.06.2021

17.06.21

Overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - E108 Forberedende arbeider - mangelfulle avbøtende tiltak

Kontakt

Henvendelser fra byggherrer/entreprenører kan rettes til Folkehelsekontoret. Henvendelser og klager fra naboer, rettes i første omgang til kontaktpersoner hos byggherre/ entreprenør. Dersom klager til byggherre/entreprenør ikke fører frem, kan Folkehelsekontoret kontaktes.