Støy

Plaget av støy?

Er du nabo og ønsker å klage på støyende byggevirksomhet må du i første omgang ta kontakt med de som støyer. Det vil si de som er ansvarlig for byggeprosjektet (byggherre/entreprenør). Dersom denne klagen ikke fører frem kan du kontakte Folkehelsekontoret i Bærum kommune.

Ønsker du å kontakte Folkehelsekontoret sender du en skriftlig henvendelse med følgende opplysninger:

  • Hvor støyen kommer fra (f.eks trafikk, tekniske installasjoner, bygg- og anleggsaktivitet)
  • Hvem som støyer
  • Tidspunkt og varighet
  • Hvordan støyen plager deg

Send en e-post til: post@baerum.kommune.no og merkes med "Støy Folkehelsekontoret"

Du kan også finne informasjon om støysoner i vår kartløsning Bærumskart. Velg karttype forurensning og kryss av for ulike støysoner. Ønsker du å lese regler for støy – se Veiviser til nasjonale regler hos Miljødirektoratet

Henvendelser fra byggherrer/entreprenører skal rettes til Folkehelsekontoret. 

Skal du bygge i Bærum?

Nedenfor finner du retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune. 

Retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune - Informasjon til naboer og utbygger/entreprenør (pdf)

Melding om bygg og anleggsstøy

Anleggsaktivitet som åpenbart vil ha negativ innvirkning på helsen til berørte naboer, skal meldes til kommunen. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av: 

  • anleggsaktiviteten
  • antatt støynivå/støyprognose,
  • oversikt over berørte naboer
  • en oversikt over hvilke avbøtende tiltak som er vurdert og vil bli implementert
  • samt hvordan informasjon og kommunikasjon skal foregå.

Bruk da skjemaet nedenfor

Skjema for bygg- og anleggsvirksomhet- melding om overskridelse av støygrense

Informasjon om vedlikeholdsarbeid som ikke krever melding til Folkehelsekontoret finner du her

Vedlikeholdsarbeider som ikke krever melding til Folkehelsekontoret (pdf)

Meldte støyende bygg- og anleggsarbeider

Retningslinjer for ombygging- og rehabiliteringsarbeider i eksisterende bygninger

Her tilgjengeliggjøres støyende bygg- og anleggsarbeider

08.10.20

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Åsterudveien

08.10.20

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Glassverkveien 68

23.09.20

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Måneveien 32

04.09.20

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Bærumsveien 199 og 201, Fagertunveien 1

13.07.20

Tillatelse til overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Fornebubanen - Fornebuveien 50 - K4 - i perioden 30.7.2020 til 31.12.2020

09.07.20

BaneNor: Svar på melding om overskridelse av støygrensene - Drammensbanen fra Sandvika til Billingstad

08.07.20

Prosjekt Ekkodalen (pdf)

18.06.20

Arnold Haukelands plass 2-14 - kommunegården - bygge- og anleggsstøy - overskridelse av grenseverdier i T-1442

10.06.20

Bygge- og anleggsaktivitet - utvidelse av Bekkestua ungdomsskole - Støyende virksomhet i perioden juni 2020 til desember 2021 (pdf)

29.01.20

Tillatelse til å overskride støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Ringeriksveien 272 A-B, 29.01-31.12.2020

25.11.2019

Tillatelse til støyende arbeider på dagtid - Gamle Ringeriksvei 43 og 47 - i perioden 03.12.2019–01.06.2021 (pdf)

19.08.2019

Oppdatert støytillatelse E16 entreprise E03 Lokalveger Sandvika Emma Hjort. Gjeldende fra 20.08.2019 til 26.06.2021 Utvidet tidsrom for sprengning

15.08.2019

Tillatelse til å overskride grenser for bygg- og anleggsstøy E16, entreprise E03 Lokalveger Sandvika-Emma Hjort Gjelder fra 15.08.2019 til 26.06.2021

Kontakt

Henvendelser fra byggherrer/entreprenører kan rettes til Folkehelsekontoret. Henvendelser og klager fra naboer, rettes i første omgang til kontaktpersoner hos byggherre/ entreprenør. Dersom klager til byggherre/entreprenør ikke fører frem, kan Folkehelsekontoret kontaktes.