Støy og støytillatelse

Bærumskartet. Velg karttype forurensning og kryss av for ulike støysoner.

Regler for støy Veiviser til nasjonale regler hos Miljødirektoratet

Skal du bygge i Bærum?

Plaget av støy?

Ta kontakt med de som støyer. Når du ikke frem, kan vi i enkelte saker være behjelpelig . Send skriftlig henvendelse med følgende opplysninger:

  • Hvor støyen kommer fra (f.eks trafikk, tekniske installasjoner, bygg- og anleggsaktivitet)
  • Hvem som støyer
  • Tidspunkt og varighet
  • Hvordan støyen plager deg

Gjeldende tillatelser til støyende arbeider

19.08.2019
Oppdatert støytillatelse E16 entreprise E03 Lokalveger Sandvika Emma Hjort. Gjeldende fra 20.08.2019 til 26.06.2021 Utvidet tidsrom for sprengning

15.08.2019
Tillatelse til å overskride grenser for bygg- og anleggsstøy E16, entreprise E03 Lokalveger Sandvika-Emma Hjort Gjelder fra 15.08.2019 til 26.06.2021

26.10.2015 
Tillatelse til støyende arbeider E16 Rud-Vøyenenga fra 05.10.15 til 31.12.19 (pdf)

18.02.2015
Tillatelse til støyende anleggsarbeider E16 Sandvika-Wøyen, entreprise E01 fra 18.02.2015 til 02.12.2019 (pdf)

23.01.20
Tillatelse til å overskridee støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Wettergrensvei 3 og 7, 29.01-30.04.2020

09.01.20 
Tillatelse til støyende helgearbeider - Bærumsveien fra 10.01.2020. kl.19  til 13.01.2020 kl. 06

09.12.2019
Tillatelse til overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Oksenøyveien 39

09.12.2019
Tillatelse til overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Skuiveien 205

05.12.2019
Tillatelse til støyende helgearbeider - Bærumsveien fra 13.12.2019. kl.19 til 16.12.2019 kl. 06

25.11.2019
Tillatelse til støyende arbeider på dagtid - Gamle Ringeriksvei 43 og 47 - i perioden 03.12.2019–01.06.2021 (pdf)

15.10.2019
Forlengelse av tillatelse til støyende arbeider i Nesveien 11/Neslia 1 i perioden fram til 31.01.2020 (pdf)

23.09.2019
Tillatelse til å overskride støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Sandvika stasjon

10.07.2019
Forlengelse av tillatelse til støyende arbeid på dagtid - Nadderudveien 1, fra 15.07 fram til  01.12.2019

14.05.2019
Tillatelse til støyende arbeider på kveld og natt - akutte arbeider på riks- og fylkesveier i Bærum kommune 2019

20.02.2019
Tillatelse til støyende arbeid - Oksenøyveien 39 - dagtid i perioden 01.03.2019 til 31.10.2019

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å klage på støy eller har spørsmål vedrørende en støysak. 

Folkehelsekontoret
Budstikkagården
Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA

tlf.: 67 50 32 00

post@baerum.kommune.no

Folkehelsekontoret

KONTAKT

post@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 32 00

Telefonen er stengt mandag–torsdag kl. 11.45–12.30 og fredag kl. 11.30–12.30 på grunn av lunsjavvikling.

Åpningstider

Mandag, onsdag–fredag kl. 8-15.30.
Tirsdag kl. 8–19.

Besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA