Støy

Skal du bygge i Bærum?

Hva som gjelder for bygg- og anleggsstøy i Bærum kommune (pdf)

 Melding om bygg og anleggsstøy

-Anleggsaktivitet som åpenbart vil ha negativ innvirkning på helsen til berørte naboer, skal melde til kommunen om. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av anleggsaktiviteten, antatt støynivå/støyprognose, oversikt over berørte naboer, en oversikt over hvilke avbøtende tiltak som er vurdert og vil bli implementert, samt hvordan informasjon og kommunikasjon skal foregå.

Skjema for bygg- og anleggsvirksomhet- melding om overskridelse av støygrense

Vedlikeholdsarbeider som ikke krever melding til Folkehelsekontoret (pdf)

Plaget av støy?

Ta kontakt med de som støyer. Når du ikke frem, kan vi i enkelte saker være behjelpelig . Send skriftlig henvendelse med følgende opplysninger:

  • Hvor støyen kommer fra (f.eks trafikk, tekniske installasjoner, bygg- og anleggsaktivitet)
  • Hvem som støyer
  • Tidspunkt og varighet
  • Hvordan støyen plager deg

Meldte støyende bygg- og anleggsarbeider

Her tilgjengeliggjøres støyende bygg- og anleggsarbeider

24.09.20

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Munis vei 1

23.09.20

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Måneveien 32

21.09.20

Arnold haukelands Plass 2-14 - kommunegården - bygge og anleggsstøy 

11.08.20

Røabanen - svar på melding om overskridelse av støygrenser i perioden 11.08.20-26.10.20 (pdf)

13.07.20

Tillatelse til overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Fornebubanen - Fornebuveien 50 - K4 - i perioden 30.7.2020 til 31.12.2020

09.07.20

BaneNor: Svar på melding om overskridelse av støygrensene - Drammensbanen fra Sandvika til Billingstad

08.07.20

Prosjekt Ekkodalen (pdf)

18.06.20

Arnold Haukelands plass 2-14 - kommunegården - bygge- og anleggsstøy - overskridelse av grenseverdier i T-1442

10.06.20

Bygge- og anleggsaktivitet - utvidelse av Bekkestua ungdomsskole (pdf)

29.01.20

Tillatelse til å overskride støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Ringeriksveien 272 A-B, 29.01-31.12.2020

25.11.2019

Tillatelse til støyende arbeider på dagtid - Gamle Ringeriksvei 43 og 47 - i perioden 03.12.2019–01.06.2021 (pdf)

21.09.2020

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - bro over Sandvikselva Industriveien-Brynsveien, ett døgn 01.-02.10.2020

21.09.20

Svar på melding om støyende bygg- og anleggsarbeider i Ringeriksvei, nord og sør for Hamangtunellen - 28.09-02.10.2020 kl. 7-23

19.08.2019

Oppdatert støytillatelse E16 entreprise E03 Lokalveger Sandvika Emma Hjort. Gjeldende fra 20.08.2019 til 26.06.2021 Utvidet tidsrom for sprengning

15.08.2019

Tillatelse til å overskride grenser for bygg- og anleggsstøy E16, entreprise E03 Lokalveger Sandvika-Emma Hjort Gjelder fra 15.08.2019 til 26.06.2021

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å klage på støy eller har spørsmål vedrørende en støysak. 

Folkehelsekontoret
Budstikkagården
Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA

tlf.: 67 50 32 00

post@baerum.kommune.no

Folkehelsekontoret

Åpningstider

Folkehelsekontoret er åpent mandag til fredag 08.00-15.30, men vi har kun åpen telefon og betjent resepsjon mandager og tirsdager 08.30-15.00,

Telefonen er også stengt 11.30-12.30 pga lunsjavvikling.

Besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA