Støy

Skal du bygge i Bærum?

Hva som gjelder for bygg- og anleggsstøy i Bærum kommune (pdf)

 Melding om bygg og anleggsstøy

-Anleggsaktivitet som åpenbart vil ha negativ innvirkning på helsen til berørte naboer, skal melde til kommunen om. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av anleggsaktiviteten, antatt støynivå/støyprognose, oversikt over berørte naboer, en oversikt over hvilke avbøtende tiltak som er vurdert og vil bli implementert, samt hvordan informasjon og kommunikasjon skal foregå.

Skjema for bygg- og anleggsvirksomhet- melding om overskridelse av støygrense

Vedlikeholdsarbeider som ikke krever melding til Folkehelsekontoret (pdf)

Plaget av støy?

Ta kontakt med de som støyer. Når du ikke frem, kan vi i enkelte saker være behjelpelig . Send skriftlig henvendelse med følgende opplysninger:

  • Hvor støyen kommer fra (f.eks trafikk, tekniske installasjoner, bygg- og anleggsaktivitet)
  • Hvem som støyer
  • Tidspunkt og varighet
  • Hvordan støyen plager deg

Meldte støyende bygg- og anleggsarbeider

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å klage på støy eller har spørsmål vedrørende en støysak. 

Folkehelsekontoret
Budstikkagården
Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA

tlf.: 67 50 32 00

post@baerum.kommune.no

Folkehelsekontoret

KONTAKT

post@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 32 00

Telefonen er stengt mandag–torsdag kl. 11.45–12.30 og fredag kl. 11.30–12.30 på grunn av lunsjavvikling.

Åpningstider

På grunn  av korona-pandemien har vi ikke reisevaksinasjon. Våre åpningstider vil være Mandag til fredag  kl. 08:00-15.30.

Besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA