Støy og støytillatelse

Bærumskartet. Velg karttype forurensning og kryss av for ulike støysoner.

Regler for støy Veiviser til nasjonale regler hos Miljødirektoratet

Skal du bygge i Bærum?

Plaget av støy?

Ta kontakt med de som støyer. Når du ikke frem, kan vi i enkelte saker være behjelpelig . Send skriftlig henvendelse med følgende opplysninger:

  • Hvor støyen kommer fra (f.eks trafikk, tekniske installasjoner, bygg- og anleggsaktivitet)
  • Hvem som støyer
  • Tidspunkt og varighet
  • Hvordan støyen plager deg

Gjeldende tillatelser til støyende arbeider

30.01.80
Forlengelse av tillatelse til støyende arbeider på natt - Sandvika stasjon fram til 03.03.2018

15.01.18
Tillatelse til støyende arbeider på dagtid 15.01-28.3.2018 - Vøyen Hageby

13.11.2017 
Tillatelse til overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet ved Rolfstangveien 29- lysakerfjorden brettseilerklubb, 27.11.17-31.05.18 (pdf) 

16.03.2017
Tillatelse til å overskride støygrenser - Niels Leuchs vei 50 - Eiksmarka senter - utvides til 31.desember 2018 (pdf)

26.10.2015 
Tillatelse til støyende arbeider E16 Rud-Vøyenenga fra 05.10.15 til 31.12.19 (pdf)

18.02.2015
Tillatelse til støyende anleggsarbeider E16 Sandvika-Wøyen, entreprise E01 fra 18.02.2015 til 02.12.2019 (pdf)

Statens vegvesen sin nettside for prosjektet  E16 Bærum og deres nettside hvor naboer kan følge fremdriften i tunneldrivingen og finne avstand fra bygninger til tunnelen E16-Sandvika.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å klage på støy eller har spørsmål vedrørende en støysak. 

Folkehelsekontoret
Budstikkagården
Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA

tlf.: 67 50 32 00

post@baerum.kommune.no

Folkehelsekontoret

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA

Telefon: 67 50 32 00
post@baerum.kommune.no

Telefonen er stengt man-tors kl. 11.45-12.30 og fredag kl. 11.30-12.30 pga. lunsjavvikling.

Åpent mandag til fredag kl. 8-15:30
Tirsdag til kl. 19

Sommertid fra 21.5 kl. 8-15