Telefon

67 55 10 20

Besøksadresse

Kadettangen 24
1337 SANDVIKA

Nøkkelinformasjon

Målgruppe

Ungdom, primært 13 - 25 år, som er i faresonen for å utvikle problemer i en slik grad at deres sosiale og/eller mentale funksjonsevne er truet. Ungdom som trenger, men som ikke har etablert, kontakt med det ordinære hjelpeapparat. Ungdom som har etablert kontakt med hjelpeapparatet, men som har behov for utekontaktens supplement til det øvrige.

Hva består tilbudet av

Oppsøkende virksomhet. Hjelp til ungdom med å søke egnet arbeid eller skoleplass, finne meningsfylte fritidsaktiviteter, eller forsøke å løse vanskelige boforhold. Bistand til å søke riktig instans når det er behov for behandling eller innleggelse.

Egenandel

Gratis