Dette kurset vil hjelpe deg til å bli mer klar over følelsene dine, og hvordan de påvirker deg i livet ditt.

I løpet av kurset vil vi utfordre deg til å utforske dine egne følelser, hvordan du uttrykker dem, hvordan du møter følelser i andre, samt hvordan du kan jobbe med å endre følelsene dine.

Hvis du klarer å lytte til følelsene dine og la dem fortelle deg det de vil si, blir du trolig bedre til å ta vare på deg selv og andre.

Kurset bygger på boken «Klok på følelser - det følelsene prøver å fortelle deg» av Jan Reidar Stiegler, Aksel Inge Sinding og Leslie Greenberg, og tar utgangspunkt i evolusjonspsykologi og emosjonsfokusert terapi.

Kurset vil gå ukentlig over 4 ganger, 2 timer hver gang.

Kursstart: Onsdag 11. mars 2020, kl 13–15.

Kurset holdes i RPH’s lokaler og er gratis.