Dette er informasjon til deg som har fått innvilget eller søker brukerstyrt personlig assistanse fra Bærum kommune.

Hva er brukervalg?

Brukervalg betyr at du selv kan velge hvilken leverandør du skal motta tjenesten fra. Du kan enten velge tjenester fra en av de private leverandørene som har avtale med kommunen, eller du kan velge den kommunale tjenesteutføreren. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten. Det er Tildelingskontoret i kommunen som fatter vedtak om tjenester.

Hvordan kan jeg vite hvilken leverandør jeg skal velge?

De private leverandørene har utarbeidet hver sin kortfattete brosjyre med informasjon. Du vil få disse utdelt når du skal velge leverandør. Du finner også informasjon på Bærum kommunes internettside. Du kan selv kontakte leverandørene direkte for mer informasjon. Leverandørene er godkjente av kommunen etter en kvalifiseringsprosess. Det betyr blant annet at de har lang erfaring fra å levere BPA-tjenester, og har godkjente rutiner for hvordan de skal gjennomføre tjenesten BPA. Nærmeste pårørende/verge kan eventuelt hjelpe deg med å velge. 

Hva skjer dersom jeg ikke gjør et aktivt valg av leverandør?

Dersom du ikke gjør et aktivt valg av leverandør, vil du automatisk få tildelt den kommunale BPA-tjenesten.

Koster det mer å motta tjenestene fra privat leverandør?

Kommunen kan kreve egenandel for praktisk oppgaver som handling og rengjøring som inngår i vedtaket om BPA. Det er samme egenandel for disse oppgavene uavhengig av om du velger tjenester fra privat leverandør eller fra den kommunale tjenesten. Det er ingen egenandel på andre oppgaver som tildeles som BPA.

Hva gjør jeg dersom jeg ønsker å velge leverandør?

Når du får tildelt BPA må du velge leverandør så snart som mulig. Du velger ved å informere Tildelingskontoret om hvilken leverandør du
ønsker. Du fyller inn ditt valg i skjemaet du får utdelt første gang du skal velge leverandør, eller du kan informere skriftlig på annen måte.
Du finner adressen til Tildelingskontoret bakerst i denne brosjyren.
Tildelingskontoret gir beskjed til leverandøren du har valgt.  leverandør vil kontakte deg for å avtale nærmere hvordan og når
tjenesten skal utføres. Tildelingskontoret gir beskjed til leverandøren du har valgt. Leverandør vil kontakte deg for å avtale nærmere
hvordan og når tjenesten skal utføres.

Hva gjør jeg dersom jeg vil skifte leverandør?

Hvis du ønsker å bytte leverandør informerer du Tildelingskontoret skriftlig om hvilken leverandør du velger. Oppsigelsestiden er tre
måneder, dersom ikke annet avtales mellom gammel og ny  leverandør. Du kan beholde assistent(er) du allerede har. Tildelingskontoret kan også opplyse deg om hvilke leverandører du kan velge mellom og hvordan du kan foreta et valg.  kontaktinformasjon til Tildelingskontoret.

Hvordan vet leverandøren hvilke tjenester jeg skal ha?

Leverandøren får en bestilling fra kommunens Tildelingskontoret på hvilke oppgaver du er tildelt tjenester til og hvor mange timer i uken
du er innvilget. Du skal også inngå en avtale med leverandør som nærmere beskriver ansvar og plikter mellom deg og leverandøren.

Hvordan klager jeg på tjenesten dersom jeg ikke er fornøyd?

Du kan rette eventuelle klager direkte til din leverandør og til Tildelingskontoret. Du kan også si opp tjenesten fra den private leverandøren og velge ny leverandør dersom du ikke er fornøyd.

Tilleggstjenester

Noen av leverandørene har også tilbud om tilleggstjenester. Dette er tjenester du kan kjøpe fra de private leverandørene i tillegg til
tjenestene du har fått innvilget av kommunen. Tilleggstjenestene er ikke en del av vedtaket fra kommunen, men et forhold mellom deg
leverandøren. Du må selv betale leverandøren for slike tjenester. Prisen avtaler du med leverandør. Målet med brukervalg er å legge til rette fo valgfrihet, fleksibilitet og påvirkningsmulighet for brukere av BPA-tjenester.

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon om brukervalgsordningen i Bærum kommune kan du ta kontakt med Tildelingskontoret på telefon 67 50 40 50.

Postadressen til Tildelingskontoret er:

Bærum Kommune
Tildelingskontoret
Postboks 700
1304 Sandvika