Bærum kommune tilbyr trygghetstjenester for hjemmeboende. Dagens trygghetsalarm er digital.

Trygghetstjenestene er utvidet og samlet i en trygghetspakke.

Kommunen har avtale med Telenor Norge/Tellu om leveranse av trygghetstjenester til hjemmeboende.

Trygghetstjenester inneholder:

  • trygghetsalarm,
  • brann-/røykvarsler,
  • e-lås og
  • trygghetsskapende bevegelsessensorer.

Bor du alene og/eller har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetstjenester via Tildelingskontoret (Tildeling og forvaltning).

Trygghetsalarm

Helsepersonell fra Stendi vurderer ditt behov når du utløser alarmen. Ved behov for utrykning er det helsepersonell fra Stendi som reiser hjem til deg og hjelper deg.  Tjenesten er bemannet av helsepersonell hele døgnet, og medarbeiderne har lang erfaring i å gi kundene trygghet og hjelp av høy kvalitet.

Hovedleverandør av tjenesten er Telenor Norge AS/Tellu. 

  • Er det noe du lurer på vedrørende trygghetsalarm, kan du ringe Bærum kommune, ved Margrethe Løvlid, mandag - fredag kl. 09.00-15.00 på 906 38 816.
  • Ved eventuelle tekniske problemer med trygghetsalarmen kan du ringe Support Telenor på telefon 67 11 00 66.

Trygghetsalarm og utfasing av fasttelefon

Alle kommunens trygghetsalarmer ble i 2017 byttet fra analoge (tilkoblet fasttelefonen) til digitale alarmer. Trygghetsalarmene er nå koblet direkte opp mot Telenor. Det sitter et SIM-kort i alarmboksen som står hjemme i brukers bolig. Alarmen virker via dette SIM-kortet, uavhengig av om bruker har telefon eller ikke.