Rehabiliteringsopphold er et korttidsopphold som er målrettet og tidsavgrenset og skjer på et av kommunens sykehjem.

Søk om rehabiliteringsopphold her