Tekniske hjelpemidler

Varig utlån 

Personer som har varig og vesentlig redusert funksjonsevne kan få stønad fra folketrygden til hjelpemidler. Hjelpemidlene må være nødvendige og hensiktsmessige for å bedre evnen til å løse praktiske problemer eller for å kunne bli pleiet i hjemmet.

Søknadsskjema for hjelpemidler fylles ut av brukeren i samarbeid med en fagperson og sendes NAV Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus for vurdering og vedtak. Når vedtak er fattet bringes hjelpemidlene til hjelpemiddelutlånet i Bærum kommune. 
Hjelpemidlene forblir NAVs eiendom i utlånsperioden.

Mer informasjon om søknadsprosedyrer og retningslinjer finner du på NAV.no

For vurdering av behov for tekniske hjelpemidler, ta kontakt med ergo- eller fysioterapeut i Bærum kommune.

Telefon: 67 50 88 00
Epost: post@baerum.kommune.no

Midlertidig utlån

Midlertidig utlån betyr at behovet for hjelpemidler skal være av kortvaring karakter.

Kommunens hjelpemiddelutlån har ansvar for korttidsutlån av hjelpemidler til alle som bor eller oppholder seg i kommunen.

Eksempler på slike hjelpemidler kan være toalettforhøyere, toalettstoler, rullestoler, dusjkrakker, rullatorer etc. Det lånes ikke ut småhjelpemidler som for eksempel gripetenger, strømpepåtrekkere og puter.

Ved behov for hjelpemidler kan man henvende seg til avd ergo-, fysioterapi og hjelpemidler. Ved henvendelse til terapeut får du vurdering av hvilke hjelpemidler som er mest hensiktsmessig å låne.

Hjelpemiddelutlånet, tlf.: 67 50 88 00 (OBS: Telefontider)

Ved utlån av hjelpemider betales en egenandel per hjelpemiddel. Det må betales i sin helhet for forbruksmateriell som for eksempel skjermer/bøtter til toalettstoler/toalettforhøyere.

Hjelpemiddelutlånet holder til i Olav Ingstadsvei 2 på Rud. Du kan hente hjelpemidler hos oss. Vi tar også i mot henvendelser på telefon. Det er ofte stor pågang på telefonen, men vi hjelper deg så raskt vi kan.
Dersom du ikke kan besørge henting av hjelpemidler selv, kan vi være behjelpelige med å kjøre det hjem til deg. Det er en egenandel på utkjøring og innhenting av kommunale hjelpemidler.