Reparasjon

Henvendelser på reparasjon av tekniske hjelpemidler rettes til ergo-/fysioterapeuter eller direkte til Hjelpemiddelutlånet.
Hastesaker blir prioritert.

  • Telefon: 67 50 88 00

Dersom oppdraget er av en slik art at Hjelpemiddelutlånet selv ikke kan utføre reparasjonen formidles oppdraget videre til Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus.

  • NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus, tlf.: 21 06 97 01

Akutt reparasjon av tekniske hjelpemidler

Ansvaret for akutt reparasjoner av tekniske hjelpemidler er plassert hos NAV Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus. Mer informasjon finnes der.

Hjelpemiddelutlånet utfører ikke enkel vedlikehold og service på hjelpemidler som vask, smøring og etterstramming av skruer. Vi kan ikke skifte ut standard forbruksmateriell som batterier o.l. eller ettermontere og bytte utstyr som hørselshjelpemidler ved kjøp av TV og lignende.