Telefontiden 12. mars er redusert som følge av andre oppgaver i avdelingen. Telefonen betjenes denne dagen i tidsrommet kl 12-13.

Langvarig behov

Om du har en langvarig og vesentlig funksjonsnedsettelse kan NAV Hjelpemiddelsentral låne ut hjelpemidler til deg.

Kommunen og staten har avtaler på hvilke hjelpemidler du kan få låne. Det betyr at du ikke kan velge fritt blant alt som finnes på markedet. Fagpersonen som hjelper deg å søke kan informere deg om dette.

Kommunale fysio- eller ergoterapeuter bistår deg med utforming av søknaden om hjelpemidler. Du må påregne ventetid for å få vurdering fra ergo- og fysioterapitjenesten. Henvendelsene vurderes ut fra fastsatte retningslinjer, og saker med høy alvorlighetsgrad prioriteres foran saker med lavere alvorlighetsgrad.

Les mer på ergo- og fysioterapi 

Les mer på ergo- og fysioterapi barn/unge

Behandling, trening eller alternative måter å utføre aktiviteter på og innlæring av nye arbeidsteknikker bør vurderes før kompenserende tiltak med hjelpemidler.

Det viktigste for deg er å beskrive hvilke aktiviteter i hverdagen du har problemer med å gjøre på grunn av nedsatt funksjon. Kommunale ergo- og fysioterapeuter bistår deg med funksjonsvurdering, råd om valg av hjelpemiddel og utforming av søknad med begrunnelse for hjelpemiddel. De gir også opplæring i bruk av hjelpemiddelet.

Det er brukeren som er søker av hjelpemidler. Helsepersonellets oppgave å gi en faglig begrunnelse og vurdering av behov for hjelpemiddelet det søkes om.

Hjelpemiddelet skal være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal:

  • Få løst praktiske problemer i dagliglivet
  • Kunne bli pleid i hjemmet
  • Fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling

For brukere eller pårørende til brukere med et stort hjelpemiddelbehov, kan det være aktuelt med brukerpass. Målet med ordningen er å styrke brukers rolle og forenkle hjelpemiddelformidlingen. Ta kontakt med NAV for mer informasjon om brukerpassordningen.

Les mer om brukerpass på nav.no

Behandlingshjelpemidler formidles ikke av NAV hjelpemiddelsentral, men av seksjon for behandlingshjelpemidler i Vestre Viken.

Behandlingshjelpemidler er hjelpemidler i form av medisinskteknisk utstyr med tilhørende forbruksmateriell som brukes i forbindelse med medisinsk behandling utenfor sykehus. Eksempler på slikt utstyr er oksygenutstyr, respiratorer, forstøverapparater, ernæringspumper, infusjonspumper, CPAP m.m.

Du kan levere tilbake behandlingshjelpemidler på Drammen sykehus eller i informasjonen på Bærum sykehus. Hjelpemidlene skal være rengjort, pakket inn i plast eller papp og merket med navn og «behandlingshjelpemidler».

Les mer om behandlingshjelpemidler her

Det er mulig å søke om hjelpemidler selv. Se veiledning på NAVs hjemmesider.

Les mer på nav.no

 

Hjelpemiddelutlånet

Ekspedisjonen på hjelpemiddelutlånet

Tlf: 67 50 88 00

Åpningstider

Ekspedisjonen på hjelpemiddelutlånet er stengt. Hvis du må låne hjelpemidler, ta kontakt på telefon 67 50 88 00, så kan vi hjelpe deg via telefonen. Telefontidene våre er hverdager 9-11 og fra kl. 12-13.

Besøksadresse:
Olav Ingstads vei 2,
1351 RUD

Postadresse:
Bærum Kommune
Postboks 700
Hjelpemiddelutlånet
1304 SANDVIKA