Tidlig innsatssteam kan inviteres inn i saker der man er bekymret for barns/ungdoms trivsel og utvikling.

Noen barn og ungdom har det ikke alltid så lett. Kanskje trenger de litt ekstra oppfølging eller hjelp. Da kan det være fint å ha en prat om utfordringene og bekymringene. Det kan for eksempel være innen atferd, oppvekstmiljø, kommunikasjon eller sosialt samspill. Målgruppen er gravide og barn og unge fra 0-23 år.

Hvem deltar i Tidlig innsatsteam?

Fagpersonene som deltar i teamet kjenner ofte ikke barnet/ungdommen. De kan derfor bidra til å se nye muligheter hvis situasjonen synes fastlåst, eller man trenger et nytt blikk på saken.

I teamet sitter noen faste medlemmer som har ulik faglig erfaring og kompetanse. Dermed kan de belyse saken fra ulike sider. Deltagere i teamet er helsesøster, spesialpedagog/psykolog og barnevernkonsulent.

I tillegg deltar ledelsen ved barnehagen eller skolen som barnet eller ungdommen tilhører. Andre samarbeidspartnere deltar etter behov i samråd med ungdommen og foreldrene. Dette kan være for eksempel være bestemor, egen helsesøster eller fastlegen. Tolk kan bestilles hvis det er behov for det. Ungdom og foreldre kan alltid delta i samtalene i Tidlig innsatsteam.

Hvor henvender du deg?

Foreldre og ungdom kan henvende seg direkte til kontaktpersonene. Her finner du listen med kontaktpersoner. Du kan også ta kontakt med din helsestasjon, barnehage eller skole som kan melde saken inn til Tidlig innsatsteam. Barn og unge skal så tidlig som mulig få bistand til å løse utfordringene de står i.

Hva skjer når du har tatt kontakt med Tidlig innsatsteam?

Koordinator inviterer til et møte. Sammen med foreldrene og den unge det gjelder, blir man enig om en forpliktende handlingsplan som viser hvordan den videre oppfølgingen skal skje. Planen beskriver hva som skal tas tak i, hvem som skal gjøre det og når dette skal skje.