Enkelte helsestasjoner tilbyr gratis svangerskapskontroll ved jordmor.

Helsestasjonene BekkestuaStorøyaMarie Plahte og Sandvika tilbyr svangerskapskontroll ved jordmor. Tilbudet er gratis. Det tilpasses individuelt, og man kan veksle mellom å gå til jordmor og egen lege.

Helsestasjonene arbeider for å fremme helse og trivsel hos mor og barn, samt forebygge sykdom og skade.

Våre ansatte er jordmødre og sekretærer. I tillegg samarbeider vi tett med helsesøstertjenesten for barn og unge, forebyggende psykologtjeneste (Psykiske helseteam for barn og unge), og andre tjenester i kommunen ved behov.