Informasjon om helsestasjonstilbudet under korona-pandemien.

Alle de seks helsestasjonene i Bærum kommune holder åpent.

Det er ikke mulighet for drop-in i denne perioden. Enkelte helsestasjoner har åpen helsestasjon/åpen time noen dager i uken, se mer informasjon om dette på siden til din helsestasjon. Dette er tiltak for å begrense og forhindre smittespredning.

Bærum kommune følger nasjonale helsemyndigheters anbefalinger og beslutninger når det gjelder koronavirus. Vi har nå ordinær aktivitet i svangerskapsomsorgen og på helsestasjonene for barn 0-5 år.  

Helsestasjonen er en trygg plass å besøke. Vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde korrekt avstand der det er mulig. Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

 • Har gravide, barn eller foreldre symptomer på forkjølelse, også kun lette symptomer, skal du/dere ikke komme på timen. Ta kontakt på telefon eller e-post.
 • Kun én voksen kan følge barnet til helsestasjonen.
 • Gravide kan ha med seg partner.
 • Ingen søsken skal være med på helsestasjonen.
 • Ta gjerne med en egen leke til barnet ditt.

Korona – Litt, mye eller helt avstand?

For kurs og veiledning for gravide og foreldre følg med på din helsestasjons nettside og Facebook-siden Helsestasjoner i Bærum kommune.

Både jordmor og helsesykepleier er tilgjengelig hverdager på helsestasjonene i Bærum. Det er bare å ringe eller sende e-post til din helsestasjon. Ved henvendelse per e-post, merk den med helsesykepleier eller jordmor, disse besvares fortløpende.

Finn din helsestasjon her.

Lenker til nyttig informasjon

Helsestasjonenes tilbud

Ammehjelpen

App: Helseoversikt - for gravide og småbarnsforeldre

Råd om korona til foreldre, barn og gravide finner du på Helsenorge.no

Råd om korona til gravide og ammende

Mer informasjon

 • Svangerskapskontrollene blir utført som vanlig. Det er mulighet for videokonsultasjoner ved behov. Alle familier som nylig har fått barn vil bli oppringt og får tilbud om hjemmebesøk av jordmor 1- 3 dag etter hjemkomst fra barsel.
 • Vi starter opp med fødsels- og ammeforberedende grupper i uke 41. Informasjon og påmelding gjennom din jordmor.
 • Vi tilbyr etterkontroller av mor ca. 6-10 uker etter fødsel. Ta kontakt for timebestilling.
 • Strever du med vanskelige tanker og følelser som gjelder graviditeten, kan du få oppfølgning av Psykisk helseteam. Snakk med jordmor om dette er noe for deg.

Gruppetimer på 4 og 8 måneder utgår. Alle får tilbud om individuell konsultasjon istedenfor.

Psykisk helseteam er tilgjengelig. Snakk med din helsesykepleier hvis du strever med vanskelige tanker og følelser, og kan ha behov for en samtale.

Akutthjelpen til barnefamilier og Home Start har startet opp med noen begrensninger. Ta kontakt med din helsestasjon for videre kontakt.

Ta kontakt med helsestasjonen hvis du ønsker kontakt med ergo- eller fysioterapeut.

Ofte stilte spørsmål om timer på helsestasjon under koronautbrudd

Nei, dessverre. Helsestasjonen er kun åpen for de med oppsatt time.
Helsestasjonen er fortsatt et lavterskeltilbud. Ta kontakt med oss på e-post eller telefon så får du snakke med en helsesykepleier eller jordmor.

Dersom spørsmålene gjelder koronavirus skal du bruke de informasjonskanaler som er opprettet. Oppdatert informasjon om koronaviruset, kontaktopplysninger og hva du skal gjøre om du tror du er smittet finner du på våre nettsider

Helsestasjonen har fokus på hygiene. Ingen medarbeider med luftveisinfeksjon er på jobb. Alle ansatte jobber etter retningslinjer fra Helsedirektoratet. 

Medarbeidere er instruert i smittevern. Vi utfører håndvask og vask av utstyr mellom hver konsultasjon. Vi deler ingen leker og det er lavt antall personer på venterom. Vi holder en avstand på 1 m der vi kan, men må komme tettere på under vaksinering og undersøkelser av barna. Konsultasjonene er korte.

Har du symptomer på luftveisinfeksjoner må du bli hjemme, og du må utføre hånddesinfeksjon når du kommer til oss.

Har du eller ditt barn nedsatt immunforsvar og eller er i en av risikogruppene for alvorlig forløp med Covid-19, ber vi deg kontakte oss på telefon eller e-post så finner vi en løsning for trygg oppfølging.

Ja, det anbefaler vi. Viktige oppgaver i svangerskapet er, i tillegg til å informere om normale fysiologiske forandringer og forberede til fødsel, amming og foreldrerollen, den medisinske undersøkelsen av mor.

Det er viktig å gjøre en kontroll av blodtrykk, urinprøve, symfyse-fundus mål og lytte på barnets hjertelyd hos jordmor. Dette gjør vi blant annet for å fange opp tegn på svangerskapsforgiftning, høyt blodtrykk og generell trivsel hos mor og barn.

Dere vil bli kontaktet av både jordmor og helsesykepleier i løpet av de to første dagene etter hjemreise fra føde-barselavdelingen. Er dere friske, og ikke i karantene eller isolasjon, kan jordmor og helsesykepleier komme på hjemmebesøk.

Jordmor kan komme hjem første til tredje virkedag etter hjemkomst. Da kan du få gjennomgang av fødselen og svar på spørsmål rundt blødning, sting, amming og barnets vekst.

Helsesykepleier kan komme på hjemmebesøk innen ti dager, eller etter avtale. Da kan du få råd og veiledning om barnet, amming samt informasjon om helsestasjonsprogrammet.

Ta kontakt med din helsestasjon om du har spørsmål eller bekymringer rundt barnet ditt om du ikke har hørt noe fra oss.

Du kan ta kontakt med helsesykepleier eller jordmor og drøfte på telefon. Vi kan formidle kontakt med Psykisk helseteam.

 1. Har du eller noen i familien din fått påvist smitte med koronavirus? Eller du er i karantene eller isolasjon? Da kan du dessverre ikke komme på time. Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon eller ny time. 
 2. Har du symptomer fra luftveiene? Symptomer fra luftveiene kan være forkjølelse, hoste, feber eller tungpustethet. 
  Da kan du dessverre ikke komme på time. Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon eller ny time. 
 3. Har du eller barnet ditt oppkast og/eller (tyntflytende) diare. Da kan du dessverre ikke komme på time. Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon eller ny time.

Ta kontakt med din fastlege eller legevakt 116 117 hvis du føler deg så syk at du trenger helsehjelp. 

Dersom du har spørsmål om ditt eller ditt barns oppfølging på helsestasjonen kan du kontakte oss. Dersom du har spørsmål om koronasmitte, sykdom og om du skal testes finnes det flere steder å henvende seg. 

Bærum kommunes koronatelefon svarer på henvendelser om:

 • Trenger jeg å ta koronaprøve?
 • Trenger jeg å kontakte lege?

Nummeret er 67 50 59 99. Kommer du ikke gjennom på koronatelefonen kan du sende e-post til koronalegevakt@baerum.kommune.no

De som sender e-post vil bli kontaktet fortløpende. Ikke send personsensitive opplysninger, men bare navn og telefonnummer slik at vi kan kontakte deg raskt. 

Andre spørsmål om koronavirus rettes til nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015. Legevakttelefon og henvendelser til fastlegene benyttes kun til annen helsehjelp.

Råd til gravide og ammende på Helsenorge.no

Råd til foreldre, barn og unge på Helsenorge.no