Informasjon om helsestasjonstilbudet under korona-pandemien.

Alle de seks helsestasjonene i Bærum kommune holder åpent men med noe redusert drift.

Det er ikke mulighet for drop-in (åpen helsestasjon/åpen time/veietid) i denne perioden. Dette er tiltak for å begrense og forhindre smittespredning.

Bærum kommune følger nasjonale helsemyndigheters anbefalinger og beslutninger når det gjelder koronavirus. Det anbefales og gradvis gjenopprette ordiner aktivitet i svangerskapsomsorgs- og helsestasjonstilbudet. 

Helsestasjonen skal være en trygg plass å besøke. Vi har stort fokus på hygiene og kommer til å holde korrekt avstand der det er mulig. Vi har planlagt driften slik at dere slipper å vente mange på et venterom.

 • Har gravide, barn eller foreldre symptomer på forkjølelse, også kun lette symptomer, skal du ikke komme på timen. Ta kontakt på telefon eller e-post.
 • Gravide må komme uten partner. Ingen søsken skal være med på helsestasjonen. 

Plakat om avstand fra Folkehelseinstituttet (pdf).

For en periode avlyser og legger vi ned disse tilbudene: fødsels- og ammeforberedende grupper, åpen time/helsestasjon, Cos-kurs på alle helsestasjonene. 

Følg med på din helsestasjons nettside og Facebook-siden Helsestasjoner i Bærum kommune for oppdatert informasjon.

Både jordmor og helsesykepleier er tilgjengelig hverdager på helsestasjonene i Bærum. Det er bare å ringe eller sende e-post til din helsestasjon. Ved henvendelse per e-post, merk den med helsesykepleier eller jordmor, disse besvares fortløpende.

Finn din helsestasjon her.

For spørsmål om korona, ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager kl. 8-18 og helger 10-16.

Lenker til nyttig informasjon

Helsestasjonenes tilbud

Ammehjelpen

App: Helseoversikt - for gravide og småbarnsforeldre

Råd om korona til foreldre, barn og gravide finner du på Helsenorge.no

Mer informasjon

 • Svangerskapskontrollene blir utført som vanlig. Det er mulighet for videokonsultasjoner ved behov. Alle familier som nylig har fått barn vil bli oppringt og får oppfølgning på helsestasjonen.
 • Hjemmebesøkene er nå erstattet med konsultasjon på helsestasjonen.
 • Vi har startet opp med etterkontroller. Ta kontakt for timebestilling. Hjelp til prevensjon kan skje via telefonkonsultasjon med jordmor der dette er hensiktsmessig
 • Strever du med vanskelige tanker og følelser som gjelder graviditeten, kan du få oppfølgning av Psykisk helseteam. Snakk med jordmor om dette er noe for deg.

Hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier erstattes med konsultasjoner ved helsestasjonene. Dere blir oppringt når der kommer hjem fra sykehus og får nærmere informasjon om oppfølgning videre. Barselkvinner og de nyfødte må komme på helsestasjon uten følge.

Alle gruppetimer på helsestasjon er kansellert for en periode. Det gjelder barselgrupper, 4- og 8-måndersgrupper.  

For at dere skal bli kjent med andre barselkvinner i deres område får dere tilbud om å være med i en «digital» barselgruppe.

Enkelte andre konsultasjoner gjennomføres ikke i en periode for å ivareta godt smittevern. Vi vil så langt som mulig lage individuelle tilpasninger.

Psykisk helseteam er tilgjengelig. Snakk med din helsesykepleier hvis du strever med vanskelige tanker og følelser, og kan ha behov for en samtale.

Akutthjelpen til barnefamilier og Home Start har startet opp med noen begrensninger. Ta kontakt med din helsestasjon for videre kontakt.

Ta kontakt med helsestasjonen hvis du ønsker kontakt med ergo- eller fysioterapeut.

Ofte stilte spørsmål om timer på helsestasjon under koronautbrudd

For å redusere smittespredning kan vi ikke ha mange på helsestasjonen samtidig og driften vår er redusert. Helsedirektoratet gir føringer for hvilke konsultasjoner vi på helsestasjonen skal prioritere.

Alle får informasjon om neste time pr post eller telefon.

Gravide: Jordmor vil avtale og planlegge oppfølgning av deg i svangerskapet.

Ta kontakt hvis dere er bekymret for barnets utvikling - mye kan avklares per telefon.

Nei, dessverre. Helsestasjonen er kun åpen for de med oppsatt time.
Helsestasjonen er fortsatt et lavterskeltilbud. Vi gjennomfører telefon- og videokonsultasjoner. Ta kontakt med oss på e-post eller telefon så får du snakke med en helsesykepleier eller jordmor.

Dersom spørsmålene gjelder koronavirus skal du bruke de informasjonskanaler som er opprettet. Oppdatert informasjon om koronaviruset, kontaktopplysninger og hva du skal gjøre om du tror du er smittet finner du på våre nettsider

Helsestasjonen har fokus på hygiene. Ingen medarbeider med luftveisinfeksjon er på jobb. Helsepersonell har også forbud mot reisevirksomhet og frarådes å reise kollektivt. Dette forholder vi oss til for å begrense smittespredning.

Medarbeidere er instruert i smittevern. Vi utfører håndvask mellom hver konsultasjon. Vi deler ingen leker og det er lavt antall personer på venterom. Vi holder en avstand på 1 m der vi kan, men må komme tettere på under vaksinering og undersøkelser av barna. Konsultasjonene er korte.

Ditt ansvar er å bli hjemme om du har symptomer på luftveisinfeksjon. Du må utføre hånddesinfeksjon når du kommer til oss.

Har du eller ditt barn nedsatt immunforsvar og eller er i en av risikogruppene for alvorlig forløp med Covid-19, ber vi deg kontakte oss på telefon eller e-post så finner vi en løsning for trygg oppfølging.

Ja, det anbefaler vi. Viktige oppgaver i svangerskapet er, i tillegg til å informere om normale fysiologiske forandringer og forberede til fødsel, amming og foreldrerollen, den medisinske undersøkelsen av mor.

Det er viktig å gjøre en kontroll av blodtrykk, urinprøve, symfyse-fundus mål og lytte på barnets hjertelyd hos jordmor. Dette gjør vi blant annet for å fange opp tegn på svangerskapsforgiftning, høyt blodtrykk og generell trivsel hos mor og barn.

Dere vil bli kontaktet av både jordmor og helsesykepleier i løpet av de to første dagene etter hjemreise fra føde-barselavdelingen.

Du som akkurat har født får tilbud om «hjemmebesøk» hos jordmor på helsestasjonen. Jordmor vet hva du akkurat har opplevd og hjelper gjerne med å sortere fødsels opplevelsen. Jordmor gjør en vurdering av livmor, blødning og sting hvis du ønsker det. Ammeveiledning og vekt av barnet kan du også få hjelp til.

Nyfødte er de som er høyest prioritert på helsestasjonen. Så lenge du og babyen din er friske vil dere kunne komme på «hjemmebesøk» på helsestasjonen. Da vil barnet ditt bli veid, vi snakker om amming/morsmelkerstatning, ser på hudfarge, snakker om hvordan dere har det, og lignende. Er det behov for å snakke mer sammen kan vi ringe dere opp igjen på telefonen.

Dersom dere har koronasmitte i familien vil dere bli fulgt opp via telefon. Ved behov kan dere få låne en vekt og få veiledning i hvordan veie barnet.

Ta kontakt med din helsestasjon om du har spørsmål eller bekymringer rundt barnet ditt om du ikke har hørt noe fra oss.

Du kan ta kontakt med helsesykepleier eller jordmor og drøfte på telefon. Vi kan formidle kontakt med Psykisk helseteam.

 1. Har du eller noen i familien din fått påvist smitte med koronavirus, og er satt i karantene eller isolasjon?
  Da kan du dessverre ikke komme på time. Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon.
 2. Har du vært utenfor Norge de siste 14 dagene?
  Da kan du dessverre ikke komme på time. Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon.
 3. Har du symptomer fra luftveiene? Symptomer fra luftveiene kan være forkjølelse, hoste, feber eller tungpustethet. 
  Da kan du dessverre ikke komme på time. Timen din blir avlyst og du vil få en telefonkonsultasjon.

Ta kontakt med din fastlege eller legevakt 116 117 hvis du føler deg så syk at du trenger helsehjelp. 

Dersom du har spørsmål om ditt eller ditt barns oppfølging på helsestasjonen kan du kontakte oss. Dersom du har spørsmål om koronasmitte, sykdom og om du skal testes finnes det flere steder å henvende seg. 

Bærum kommunes koronatelefon svarer på henvendelser om:

 • Trenger jeg å ta koronaprøve?
 • Trenger jeg å kontakte lege?

Nummeret er 67 50 59 99. Kommer du ikke gjennom på koronatelefonen kan du sende e-post til koronalegevakt@baerum.kommune.no

De som sender e-post vil bli kontaktet fortløpende. Ikke send personsensitive opplysninger, men bare navn og telefonnummer slik at vi kan kontakte deg raskt. 

Andre spørsmål om koronavirus rettes til Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015. Legevakttelefon og henvendelser til fastlegene benyttes kun til annen helsehjelp.

Råd til gravide og ammende på Helsenorge.no

Råd til foreldre, barn og unge på Helsenorge.no