Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats.

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. HSF er en del av en internasjonal organisasjon som finnes i 23 land og med 32 avdelinger i Norge.

Ønsker du å videreutvikle deg selv som menneske? Ønsker du å oppleve gleden over å hjelpe og støtte småbarnsfamilier? Har du lyst til å bli familiekontakt?

Ta kontakt med koordinatorene i Bærum:

Anne Katrine L. Johannessen 
Tlf.: 934 00 890 

Gerd Malum Kim 
Tlf.: 918 90 124