Psykisk helseteam for barn er en del av skolehelsetjenesten, og kan tilby hjelp når barn strever med lettere psykiske vansker.

 Vi har et tett samarbeid med helsesykepleiere i barneskolen.

Psykisk helseteam for barn tilbyr både samtaler til barn hvor foreldre er til stede, og veiledning til foreldre uten barnet. Foreldreveiledningen kan foregå individuelt eller i grupper bestående av flere foreldre sammen (Circle of Security kurs).

Kontakt med oss får du via helsesykepleier på skolen eller ved å ta kontakt på vår inntakstelefon, tlf.nr. 951 24 287, er bemannet mandag - torsdag kl.12.00 - 14.00                                                                                                         

 Barn som pårørende

  • Barn som pårørende er et tilbud til barn og unge 0–18 år med familier der foreldre sliter med rus eller psykiske helseutfordringer.
  • Barn som pårørende driver konsultasjoner, veiledning og gruppetilbudet. «Du er ikke den eneste» - barnegrupper ca. 9–12 og ungdomsgrupper ca. 13–16 år, i samarbeid med Asker kommune og Vestre Viken helseforetak.

Ved henvendelse til Barn som pårørende kan du ringe mobilnummer 950 72 689.