Alle de seks helsestasjonene i Bærum kommune holder åpent

Bærum kommune følger nasjonale helsemyndigheters anbefalinger og beslutninger når det gjelder koronavirus. Vi har nå ordinær aktivitet i svangerskapsomsorgen og på helsestasjonene for barn 0-5 år. Regjeringen har besluttet å gå over i normal hverdag. Flere råd og regler som vi har fulgt til nå faller bort eller endres. De fleste voksne er vaksinert, men pandemien er ikke over.

De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

  • Ved sykdom og feber skal du/dere ikke komme på timen. Ta kontakt på telefon eller e-post for ny time
  • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger. Se råd her for hva du gjør ved nyoppståtte luftveissymptomer.
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)

Følg myndighetenes anbefaling om å ta vaksine mot covid-19, hvis du ikke allerede har gjort det.

Vær oppmerksom på at det ved utbrudd kan gjelde andre råd og regler lokalt. Sjekk nettsiden til Bærum kommune for informasjon om hva som gjelder i kommunen.

Både jordmor og helsesykepleier er tilgjengelig hverdager på helsestasjonene i Bærum. Det er bare å ringe eller sende e-post til din helsestasjon.

Finn din helsestasjon

Lenker til nyttig informasjon 

Helsestasjonenes tilbud

Ammehjelpen

App: Helseoversikt - for gravide og småbarnsforeldre

Råd til gravide og ammende på Helsenorge.no

Råd til foreldre, barn og unge på Helsenorge.no

Smittevernråd for å redusere RS-virus hos småbarn, FHI

Oppdatert informasjon, på norsk og andre språk, om Korona-pandemien finner du på nettsiden til Bærum kommune.