Åpningstider

Stengt, alle henvendelser til Bekkestua helsestasjon

Telefon

67 50 83 50

E-post

bekkestua.helsestasjon@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Gamle Ringeriksvei 43
1357 BEKKESTUA

Fra og med 27.06.2018 er Haslum helsestasjon lagt ned. Alle henvendelser gjøres nå til Bekkestua helsestasjon telefon 67508350.

Vi ønsker tidligere og nye brukere en riktig god sommer, og velkommen til Bekkestua helsestasjon.

Helsestasjoner i Bærum sommeren 2018

HELSESTASJONER I BÆRUM VEST

Vanlig åpningstid, kl 08.00-15.30

Sandvika helsestasjon: Vanlig åpningstid, kl 08.00-15.30 hver dag.

Marie Plahte helsestasjon: Noe redusert åpningstid. Stengt uke 28 og 29.

Bryn helsestasjon: Noe redusert åpningstid. Stengt uke 28, 29 og 30.

Bærums Verk helsestasjon: Noe redusert åpningstid. Stengt uke 30, 31, 32 og 33. 

Sandvika helsestasjon
T: 67 50 32 50 / Mobil: 95 11 29 32
Sandvika.helsestasjon@baerum.kommune.no

Marie Plahte helsestasjon
T: 67 50 89 00 / 98 24 42 76
MariePlahte.helsestasjon@baerum.kommune.no

Bryn helsestasjon
T: 67 50 89 30 / mobil: 95 79 78 52
Bryn.helsestasjon@baerum.kommune.no

Bærums Verk helsestasjon
T: 67 50 89 40 / mobil: 97 60 26 25
Barums.verk.helsestasjon@baerum.kommune.no

Akutthjelpen: 91 60 72 77
Akutthjelpen er ubemannet i uke 29 og 30.

Psykisk helseteam 0-5 år, Brynsveien 88: ubemannet uke 29 og 30. 

HELSESTASJONER I BÆRUM ØST 

Bekkestua helsestasjon: Vanlig åpningstid, kl 08.00-15.30 hver dag.

Når andre helsestasjoner er stengt, så kontaktes denne helsestasjonen.

Eiksmarka helsestasjon: Stengt uke 27,28, 29, 30. Nye lokaler fra 30.7 (uke 31).

Haslum helsestasjon: Stengt, alle henvendelser til Bekkestua helsestasjon

Storøya familiesenter/helsestasjonen: Stengt i uke 29 og 31 

Bekkestua helsestasjon

Tlf. 67 50 83 50

Bekkestua.helsestasjon@baerum.kommune.no

Storøya familiesenter

Tlf. 67 50 77 26

Storoya.helsestasjon@baerum.kommune.no

Eiksmarka helsestasjon (flyttet til Eiksmarka senter)

Tlf; 67508920

Eiksmarka.helsestasjon@baerum.kommune.no 

Svangerskapsomsorg på følgende helsestasjoner:

Uke 28: Bekkestua, Storøya og Sandvika

Uke 29: Bekkestua og Sandvika

Uke 30: Bekkestua, Sandvika og Marie Plahte

Uke 31: Bekkestua og Sandvika

Uke 32: Bekkestua, Storøya og Sandvika

 

Helsetjenester barn og unge kan kontaktes på e-post: helsetjenester.barnogunge@baerum.kommune.no 

HELSESTASJON FOR UNGDOM 

SANDVIKA:

Sandvika åpnet mandag, tirsdag 15.30-18.30. Tirsdag stengt i uke 27, 28, 29,30 

BEKKESTUA:

Bekkestua åpent onsdag, torsdag 15.30-18.30. Onsdag stengt i uke 27,28,29,30.