Åpningstider

Mandag-torsdag kl. 8-15.30

Telefon

67 50 83 40

E-post

haslum.helsestasjon@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Kirkeveien 93
1344 HASLUM

Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot gravide, barn 0-6 år og deres foreldre. Helsestasjonene jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Helsestasjonene følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra Helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling.

Helsestasjonene er et sted hvor foreldre kan henvende seg med problemer i hverdagen.

Når du akkurat har kommet hjem fra barsel er det fint om du tar kontakt med din lokale helsestasjon og avtaler tid for hjemmebesøk av helsesøster.

Tilbudet er gratis.

Nøkkelinformasjon

Sped- og småbarnskontroll: mandag - torsdag kl. 8 - 15.30. 

Åpen time hver mandag kl. 13-14.
Dere er hjertelig velkommen for en prat med helsesøster eller veiing av barnet dersom dere ønsker det.

Lenker og dokumenter

Barn

Familie

Diverse