Åpningstider

Mandag-torsdag 8.15 - 15.15.

Fredag etter avtale.

Telefon

67 50 89 40

E-post

barums.verk.helsestasjon@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Skollerudveien 29
1353 BÆRUMS VERK

Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot gravide, barn 0-6 år og deres foreldre. Helsestasjonene jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Helsestasjonene følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra Helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling.

Helsestasjonene er et sted hvor foreldre kan henvende seg med problemer i hverdagen.

Når du akkurat har kommet hjem fra barsel er det fint om du tar kontakt med din lokale helsestasjon og avtaler tid for hjemmebesøk av helsesøster.

Tilbudet er gratis.

Nøkkelinformasjon

Sped- og småbarnskontroll: mandag - torsdag klokken 08.00 - 15.30, fredag etter avtale.

Kom gjerne innom for vektkontroll av barnet uten timeavtale.

Lenker og dokumenter

Barn

Familie

Diverse