Åpningstider

Mandag - fredag 9 - 16

Demenstelefonen
47 66 55 00

Telefon

67 50 40 50

Besøksadresse

Claude Monets allé 21
1338 SANDVIKA

Nøkkelinformasjon

 • Demensrådgivning
 • Avlastning i hjemmet for pårørende
 • Pårørendeskoler
 • Veiledning
 • Lavterskeltilbud
 • Velferdsteknologi

Våre tilbud ved Atrium Ressurssenter

Demensrådgivning

 

Tilknyttet Ressurssentret er tre demensrådgivere:

 • Anne Marie Hanson har fokus på institusjonstjenesten og yngre personer med demens. Tlf. 67 50 40 62, mobil 954 47 943.
 • Elisabeth Wilhelmsen har fokus på hjemmebasertetjenester med hukommelsesteam, omsorgsboligene og dagaktivivtetssentrene. Tlf. 67 50 47 55, mobil 915 62 012.
 • Stina Wilson som har fokus på boligene for personer med utviklingshemming. Tlf. 67 50 40 25, mobil 991 58 491.

Avlastning i hjemmet for pårørende til personer med demens 

Tjenesten er gratis og man søker via Tildelingskontoret. For mer informasjon ta kontakt med Liv  Folkestad telefon 67 50 47 65

Pårørendeskolen er for pårørende til personer med demens

Det holdes kurs høst og vår over 10-12 uker. Kurset gir pårørende informasjon og kunnskaper om de ulike demenssykdommene. Kursdeltakerne er i samme vanskelige livssituasjon og kan dele erfaringer og gi hverandre hjelp og støtte. Blant temaene som tas opp er årsaker til demens, symptomer og utvikling, råd om hvordan man kommuniserer med en som har demens, juridiske rettigheter og plikter, vergeordninger, testament, fremtidsfullmakt og uskifte, sorg og tap, tilbudene i kommunen og hvordan man søker hjelp.

Kurset holdes på Atrium ressurssenter, Claudé Monét’s allé 21 i Sandvika, og går over 6 onsdagskvelder med 3 timers varighet fra kl. 18 – 21. Påmelding og spørsmål kan rettes til: Torhild Bjørge,  tlf. 67 50 40 42, mobil tlf. 997 98 048 - bruk gjerne sms/melding eller e-post til: torhild.bjorge@baerum.kommune.no

Man kan også få informasjon på kommunens demenstelefon;  47 66 55 00. Den er bekjent mandag til fredag klokken 08-16, det er også mulig å sende e-post til  atrium.ressurssenter@baerum.kommune.no

Pårørendeskolen for pårørende til personer med demens og utviklingshemming

Det holdes kurs høst og vår over 4 uker. Pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemming og demens arrangeres i samarbeid med Aldring og Helse. Se egen nettside. Kurset holdes på Atrium ressurssenter, Claudé Monét’s allé 21 i Sandvika, og går over 4 samlinger med 3 timers varighet. Kontaktperson er demensrådgiver Stina Wilson og spesialrådgiver Britta Iversen 

Demensdagen 

Følg linken over så kommer du til informasjon om dette årets og de siste årens demensdager. 

Demenstelefonen i Bærum, telefonnr. 47 66 55 00

Få råd fra fagfolk om demens. Demenstelefonene i Bærum er en rådgivningstelefon hvor kommunens demensrådgivere, som er spesialsykepleiere,  svarer deg.

Demenstelefonen i Bærum er åpen mandag til fredag mellom kl. 9 og 16, helg og helligdager er den stengt. 

Alle samtaler behandles konfidensielt, hvis ikke annet blir avtalt.

 Velferdsteknologi

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - ta i bruk velferdsteknologi i kommunene, anbefalinger om digitale trygghetsalarmer, standarder og rammeverk for velferdsteknologi.

Velferdsteknologi er noe som kommet for å bli, også innen Pleie og omsorg. Her ser du noe av de aktiviteter som er på området  i Bærum. Tjenesten er under oppbygging!

 1. Lokaliseringsteknologi som f.eks. GPS
 2. Elektronisk medisindispenser
 3. Pasientvarslingssystem

Rapporter om velferdsteknologi

 1. Velferdsteknologi i pleie- og omsorgssektoren (pdf) Forutsetninger og anbefalinger for implementering av Trygghetspakken i Bærum kommune
 2. Anbefalinger for å skape demensvennlige omgivelser - brosjyre (pdf)
 3. Riktig medisinering og mer selvstendighet (pdf)
 4. Fremtidens alderdom og ny teknologi - rapport (pdf)
 5. SINTEF satser på velferdsteknologi

For mer informasjon ta kontakt med Liv Folkestad telefon 67 50 47 65