Kreftkoordinator, palliasjon og kreftomsorg

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator kan bistå med hjelp til kreftrammede og deres pårørende i ulike faser av sykdomsforløpet. Tilbudet er gratis og det kreves ikke henvisning. Dette innebærer at kreftrammede, pårørende og helsepersonell kan ta direkte kontakt med:

Anne Katrine Torgersen
Telefon: 67 50 40 54 
Mobil: 477 57 268

Hospice Stabekk

Hospice Stabekk er et døgntilbud i Bærum kommune til alvorlig syke pasienter, i hovedsak kreftpasienter. 

Målet er å gi livskvalitet, trygghet, omsorg og tid både til pasientene og deres pårørende. Pasienter som trenger det, vil få lindrende symptombehandling. 
Hospice Stabekk har 22 heldøgnsplasser innenfor lindrende behandling.

Alle plassene er korttidsplasser. Det betales en egenandel pr døgn etter gjeldende takst.

Pasienter på Hospice kan ha pårørende boende sammen med seg om de ønsker det, men pårørende må ordne seg mat selv.

Hver pasient har eget rom med dusj og toalett og et lite pårørenderom. Det er flere felles oppholdsrom, hvilerom, og et ”stille” rom. Det er lagt vekt på at fargesetting, utsmykning og møblering skal bidra til en harmonisk helhet. I alle pasientrom og fellesrom er det nå også lagt inn trådløst nettverk til bruk for egen PC. Det er også TV, DVDspiller og radio på alle pasientrom og i de fleste fellesrom.

Hospicet  har ansatt lege, spesialsykepleiere, sykepleiere og hjelpepleiere som vil yte sitt beste for å dekke pasientenes behov for pleie og omsorg. Prest, sosionom og andre faggrupper kontaktes ved behov.

Kontaktinformasjon:

Tjenesteleder Sonja Wiencke Welde   telefon: 67 50 97 96

Avdelingsleder Lisbeth Tanum    telefon: 67 50 97 94

Adresse: Peter Loranges vei 1, 1369 STABEKK 

 

KREFTSYKEPLEIERNE I DE ULIKE DISTRIKTENE
DISTRIKT og AvdelingKREFTSYKEPLEIERTELEFON

Distrikt Bekkestua

  • Stabekk 
  • Lysaker og Jar

Bekkestua omsorgsbolig

 

Hilde Fjærvold

Ina Engelsgaard

 

416 72 526
(man.,ons.)
906 22 523 (fri fredager)

Distrikt Rykkinn

  • Skui, Kolsås, Blommenholm
  • Berger, Belset, Bærums VerkLommedalen

Belset omsorgsbolig & Lommedalen omsorgsbolig

 

Jose Herrera

 Yvonne Brandal

 

 

995 18 032

 

414 83 924
(fri fredag)

Distrikt Sandvika

  • Tanum og Sandvika

Atriumgården omsorgsbolig

Cecile Haslum 482 49 997
(fri onsdager)

Distrikt Østerås

  • Hosle, Eiksmarka og Øvrevoll

Capralhaugen omsorgsbolig

Elisabeth Gullaksen

67 50 89 67

452 81 487
(fri ons.)