Bærum kommune har avtale med 92 private fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Fysioterapeutene har erfaring og kompetanse innen forskjellige områder. De jobber med pasienter både individuelt og i grupper, og samarbeider med annet fagpersonell ved behov.

Instituttene har et åpent behandlingstilbud og fysioterapeutene vil foreta en grundig undersøkelse av deg, og deretter vurdere videre oppfølging. Dere blir enige om en målsetning for eventuell behandling. Noen pasienter trenger bare noen få behandlinger for å komme i gang med egentrening, eller komme over et kortvarig, akutt problem. Andre, med mer langvarige lidelser, kan trenge flere behandlinger. For pasienter med langvarig behandlingsbehov vil det være aktuelt med pauser i behandlingen. Fysioterapeut vil gi veiledning om hvilke aktiviteter som er aktuelt for deg som pasient. Fysioterapeutene følger gjeldende regler om taushetsplikt og journalføring.

Se  oversikt over fysioterapeuter med kommunal driftsavtale i Bærum kommune

En fysioterapeut med spesialisering innen manuellterapi kan rekvirere MR/røntgen (mv.), henvise til spesialisthelsetjeneste og sykemelde. Se https://helsenorge.no/behandlere/manuellterapeut for mer informasjon.

 

PRISER

Fysioterapeutene følger offentlig fastsatte egenandeler på behandlingen, frem til du har opptjent rett til frikort egenandelstak 2. Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for egenandel. Du trenger ikke lenger henvisning fra fastlege eller manuellterapeut for å få stønad til fysioterapi og du kan henvende deg direkte til instituttene. Vedrørende betaling kan du lese mer her: https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut

Det jobber også fysioterapeuter uten avtale på noen av instituttene. Disse er ikke pålagt å følge fastsatte takster og fastsetter dermed pris på behandling selv. Spør når du bestiller time.

Avbestilling av avtatalt time må gjøres 24 timer / 1 virkedag før timen. Hvis ikke må du betale det timen koster i sin helhet, det vil si egenandel og trygdeandel. 

PASIENTREISER

Dersom du av medisinske årsaker ikke kan komme deg til fysioterapeut på egen hånd eller med kollektiv transport kan du ha rett på tilrettelagt transport. Dette kan avtalefysioterapeut informere deg nærmere om. Se https://pasientreiser.no/ for mer informasjon

Trenger du fysikalsk behandling, men ikke kan komme deg til instituttene kan du rette henvendelsen mot tlf. 67 50 88 00

Andre nyttige linker:

https://helsenorge.no/behandlere/fysioterapeut