Opptreningsmuligheter med god individuell oppfølging av alle pasienter, nyopererte og pasienter med langvarig smerteplager.

Lang og bred erfaring innen allmenn fysioterapi.  Spesialkompetanse innen komplett fysikalsk lymfødembehandling.

Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med avtale:

 • Keth Brustad
 • Marit Garte Nervold
 • Sidsel Ursin-Holm

Type behandling instituttet tilbyr

 • Allmenn fysioterapi
 • Ergonomi
 • Fysioterapi for eldre
 • Idrettsfysioterapi
 • Kvinnehelse
 • Nevrologisk fysioterapi
 • Onkologi, inkl. lymfeødembehandling
 • Ortopedisk fysioterapi
 • Revmatologisk fysioterapi

Åpningstider

Mandag 08:00 - 20:00
Tirsdag - fredag 08:00 - 16:30

Telefon

67 13 95 01

E-post

post@kolsaasfysioterapi.no

Besøksadresse

Brynsveien 96
1352 Kolsås