Kolsås Fysioterapi har fra 1. april 2021 flyttet sin virksomhet til Rykkinn Fysioterapi og Trening AS.

Opptreningsmuligheter med god individuell oppfølging av alle pasienter, nyopererte og pasienter med langvarig smerteplager.

Lang og bred erfaring innen allmenn fysioterapi.  Spesialkompetanse innen komplett fysikalsk lymfødembehandling.

Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med avtale:

 • Keth Brustad
 • Marit Garte Nervold
 • Sidsel Ursin-Holm

Type behandling instituttet tilbyr

 • Allmenn fysioterapi
 • Ergonomi
 • Fysioterapi for eldre
 • Idrettsfysioterapi
 • Kvinnehelse
 • Nevrologisk fysioterapi
 • Onkologi, inkl. lymfeødembehandling
 • Ortopedisk fysioterapi
 • Revmatologisk fysioterapi

Åpningstider

Mandag 08:00 - 20:00
Tirsdag - fredag 08:00 - 16:30

Telefon

99 24 12 02

E-post

rykkinnfysio@gmail.com

Besøksadresse

Munins Vei 1
1348 Rykkinn