Nøkkelinformasjon

Fysioterapeut med avtale

  • Janni Billung

Type behandling instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Fysioterapi for eldre

  • Idrettsfysioterapi
  • Hjerte/lungefysioterapi 
  • Kvinnehelse
  • Nevrologisk fysioterapi 
  • Ortopedisk fysioterapi 
  • Revmatologisk fysioterapi 
  • Ergonomi

Telefon

95722412

E-post

janni@bmf.nhn.no

Besøksadresse

Elias Smiths vei 10
1337 Sandvika

Hjemmeside

www.baerum.manuellterapi.no