Nøkkelinformasjon

Fysioterapeuter med avtale:

  • Roar Sand

Type behandling instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Fysioterapi for eldre
  • Hjerte/lungefysioterapi
  • Nevrologisk fysioterapi
  • Ortopedisk fysioterapi
  • Revmatologisk fysioterapi

Åpningstider

Mandag-torsdag 08:00-16:00
Fredag 08:00-11:30

Telefon

67 13 06 04

E-post

brynhfysi@yahoo.no

Besøksadresse

Kirkegårdsveien 3
1348 Rykkinn