Vi har ansvaret for hjelpeordninger for familier med særlig tyngende omsorg for barn unge og voksne med funksjonshemming.

Avlastningstilbudet skal gis på en måte som medvirker til at familiene får en tilnærmet normal tilværelse m.h.t. arbeid, fritid ferie og aktiviteter i samfunnet

Fritid og Avlastning rekrutterer og ansetter avlastere i samarbeid med familier som har fått vedtak om individuell avlastning.

Jobb hos Individuell avlastning?

Vi trenger stadig nye avlastere for barn på forskjellig alder og med forskjellige funksjonshemninger. Kanskje en avlasterjobb kan være noe for deg? 

For å bli avlaster  må du ha bestått Norsk B1 og levere godkjent politiattest.

Alle avlastere har en  timelønn 150,- kr, og ansettes midlertidig, avlastere mottar midlertidig arbeidsavtale som følger brukers vedtaksperiode. Avlaster mottar lønn etter gjennomførte timer og innlevert timeliste.

Informasjonsbrosjyre avlaster (pdf)

Søknadsskjema om bli individuell avlaster finner du her

Har du lyst til å bli støttekontakt?

Her kan du søke om å bli støttekontakt

Hva skjer videre når du har fått vedtak om avlastning? 

Ansettelse av avlaster 

Tenk igjennom hvordan dere ønsker å bruke tildelte timer, hva slags person som kan passe til oppgaven. Spør aktuell personer om de kan tenke seg jobben, hvis dere kjenner noen som dere ønsker å bruke som avlaster. Ta kontakt med oss for å drøfte videre fremgang i saken. Individuell avlastning må godkjenne avlaster før avlastningen kan starte opp.

Hvis dere selv ikke har forslag til avlaster, hjelper vi til med å finne egnet person.

Elin Kristiansen

Spesialkonsulent, ansvar for lønn, timelister og HMS for avlastere

ekris@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 86 00