Fritid og avlastning  jobber med å tilrettelegge fritidstilbud og avlastningstjenester for personer innen ulike målgrupper som er i behov for en tilrettelegging av fritidstilbud.

I tillegg er det Fritid og avlastning som administrerer  støttekontakttjenesten og individuell avlastning.