Hovedmålet med en støttekontakt er å forebygge isolasjon og ensomhet, samt å få så mange som mulig inn i ordinære fritids- og kulturtilbud.

En støttekontakt kan følge til fysisk aktivitet som turer, svømming, bowling eller kulturelle aktiviteter som kino, museum og teater. Støttekontakt kan utføres individuelt eller i gruppe.

Du må ha fylt 18 år, ha bestått Norsk B1 og levere godkjent politiattest. Du blir oppdragstaker med avtale etter brukers vedtak og får lønn etter alder, fra 154 til 191 kr per time. Du får også utgiftsdekning på 40 kr per time.

Informasjon om ledsagerbevis

For mer informasjon ring