Støttekontakt

Tilrettelagt fritid har ansvaret for støttekontakter innenfor psykisk helse, utviklingshemmede og fysiske funksjonshemminger i Bærum kommune.

Støttekontaktens oppgaver er å ta med brukeren til de kultur- og fritidsaktiviteter som brukeren selv ønsker å være med på, motivere for og prøve nye aktiviteter og legge til rette for sosialt samvær.

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med oss:
Kirsten Hognestad Haugen
Tjenesteleder, tlf. 67 50 43 85
Bente Irene Nystad 
Fagkonsulent, tlf. 67 50 41 95

Fritid og Avlastning

Postadresse:
Bærum kommune
Fritid og Avlastning

Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Løkkeåsveien 2
SANDVIKA