Individuell avlastning

Vi har ansvaret for hjelpeordninger for familier med særlig tyngende omsorg for barn unge og voksne med funksjonshemming. Avlastningstilbudet skal gis på en måte som medvirker til at familiene får en tilnærmet normal tilværelse m.h.t. arbeid, fritid ferie og aktiviteter i samfunnet

Kontoret rekrutterer og tilsetter avlastere for de familier som har fått vedtak om tilrettelagt avlastning utenom, og i tillegg til avlastningshjem og ekstra ferieavlastning.

Hva skjer videre når du har fått vedtak om avlastning? 

Ansettelse av avlaster 

Tenk igjennom hvordan dere ønsker å bruke tildelte timer, hva slags person som kan passe til oppgaven. Spør aktuell personer om de kan tenke seg jobben, hvis dere kjenner noen som dere ønsker å bruke som avlaster. Ta kontakt med oss for å drøfte videre fremgang i saken. Individuell avlastning må godkjenne avlaster før avlastningen kan starte opp.

Hvis dere selv ikke har forslag til avlaster, hjelper vi til med å finne egnet person.

Elin Kristiansen 
konsulent/ansvar for lønn og timelister
telefon 67 50 86 00

Linda Klem (permisjon)
konsulent/ansvarlig for lønn og timelister
telefon 67 50 86 05

Cathrine Mandel
konsulent/ansvarlig for avlastere
telefon 67 50 86 06

Anette  Roang 
konsulent/ansvarlig for lønn og timelister
telefon 67 50 86  00

Heidi Johnsen 
Konsulent/ansvarlig for avlastere
telefon 67 50 86 03

Jobb hos Individuell avlastning?

Vi trenger stadig nye avlastere for barn på forskjellig alder og med forskjellige funksjonshemninger. Kanskje en avlasterjobb kan være noe for deg? 
For å bli avlaster  må du ha bestått Norsk B1 og levere godkjent politiattest. Det skal også innhentes politiattest for alle over 18 år som bor på samme adresse som avlaster.

Fritid og Avlastning

Postadresse:
Bærum kommune
Fritid og Avlastning

Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Løkkeåsveien 2
SANDVIKA