Tilbud til voksne pårørende

Trenger du noen å snakke med?

Demenstelefon i Bærum

Rådgivningstelefon 476 65 500 - åpent mandag-fredag 9-16, stengt helg og helligdager.

Mer informasjon - Atrium Ressurssenter

Individuelle samtaler pårørende til personer med demens

Råd, veiledning, tilbud om støttesamtaler til pårørende
Kontaktpersoner:
Demensrådgiver, Torhild Bjørge
Telefon: 67 50 40 42/997 98 048
Demensrådgiver, Anne Marie Hanson
Telefon:  67 50 40 62/954 47 943
Demensrådgiver, Elisabeth Wilhelmsen
Telefon: 67 50 47 55/915 62 012

Pårørendetilbud og pårørendeskole

Kreftkoordinator

Råd, veiledning, tilbud om støttesamtaler til pårørende
Kreftkoordinator, Anne Katrine Torgersen, mobil 477 57 268
Palliasjon og kreftomsorg

Psykisk helse- og rustjenesten

Psykisk helse- og rustjenesten, avdeling Tidlig innsats tilbyr samtaler til pårørende
Telefon: 67 50 76 55

Du kan også besøke Tidlig innsats i Brambanigården, 2 etasje, i Sandvika
Psykisk helse

Hjelpe- og informasjonstelefon. Åpent hele døgnet, alle dager.
Bjørnegård Aktivitetshus,
Hjelpe- og informasjonstelefon:
67 80 70 80/67 54 44 40
Bjørnegård aktivitetshus

Kurs og seminarer

Temakveld for pårørende til personer med utviklingshemming 12.april kl. 19.00-22.00

 

Kurs for pårørende til personer med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet

Påmeldingsfrist: 23.02.2018
Send påmelding til: kristine.hennie@baerum.kommune.no 
Pårørende kurs psykiske lidelser og/eller rusavhengighet

 

Pårørendeskole  - et kurstilbud til pårørende til personer med demens                

Torhild Bjørge
Telefon: 67 50 40 42/997 98 048
Pårørendetilbud og pårørendeskole

Pårørendeskole i aldring og demens hos personer med utviklingshemming                        

Britta Iversen
Telefon: 905 92 945
Pårørendeskole i aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Weekend tilbud til yngre personer med demens og deres pårørende

Anne Marie Hanson
Telefon: 67 50 40 62/954 47 943            

Temakafé for kreftpasienter og deres pårørende og etterlatte               

Telefon Kreftforeningen 07 877   
kreftforeningen.no - temakafe for Asker og Bærum

Mestringstreff for Pårørende til personer med helseutfordringer, Diagnoseuavhengig                      

Lief Helene Janborg
Telefon: 974 02 798
Mestringstreff brosjyre (pdf)

Kurs for pårørende til personer med kognitiv svikt etter hjerneslag eller traumatisk hodeskade 

Lief Helene Janborg
Telefon: 415 05 813 

Kveldsmøte for Pårørende til personer med helseutfordringer, Diagnoseuavhengig

Lief Helene Janborg
Telefon: 974 02 798

Senter for forebygging og mestring (SEMFO)

Kurs i belastningsmestring 10 ganger a 2,5 timer
Rudi Eich
Telefon: 67 50 41 79
Rask psykisk helsehjelp

Introduksjonskurset Mental-vital trening 4 ganger á 2 timer 
Telefon: 67 50 41 79
semfo@baerum.kommune.no 
Rask psykisk helsehjelp

Familiegruppe med undervisnings- og samtaletilbud

For pasient og familie til personer med psykiske lidelser.        

Irene Norheim
Telefon 916 12 805

Mia Iversen
Telefon: 911 89 766      
vestreviken.no - Familiegruppe med undervisnings- og samtaletilbud

Flerfamiliegruppe med undervisnings- og gruppetilbud

For pasient og familie til personer med psykisk lidelse                  

Irene Norheim
Telefon 916 12 805

Mia Iversen
Telefon: 911 89 766  

vestreviken.no - Flerfamiliegruppe med undervisnings- og gruppetilbud

Temakveld om Bipolar lidelse for pårørende      

Tone Finvold
Telefon 918 39 746

Kari Lund
Telefon 482 75 258         

Pårørendeseminar om psykose/schizofreni

Mia Iversen
Telefon: 911 89 766  

vestreviken.no - pårørendeseminar om psykoseschizofreni

Temadag for slagrammede og pårørende

Anne-Cathrine Berg
Telefon 67 80 93 14            

vestreviken.no - Pasient og pårørendeopplæring

Mestringskurs for personer med blærekreft og deres pårørende              

Katty Bevan og Anne-Cathrine Berg              

vestreviken.no - Pasient og pårørendeopplæring

Mestringskurs for menn med prostatakreft og deres pårørende

Katty Bevan og Anne-Cathrine Berg              

vestreviken.no - Pasient og pårørendeopplæring

Temamøter for pårørende til personer med ME (som har deltatt på mestringskurs)         

Katty Bevan og Anne-Cathrine Berg              

vestreviken.no - Pasient og pårørendeopplæring

Startkurs- livsstilsendrings-program for personer med sykelig overvekt.

En av kursdagene åpne for pårørende                  

Katty Bevan og Anne-Cathrine Berg              

vestreviken.no - Pasient og pårørendeopplæring

 

Pårørendeseminar om psykose/schizofreni

Anne Helene Lindseth
Telefon 970 63 601
vestreviken.no - Pårørendeseminar om psykoseschizofreni

Sorggrupper til voksne etterlatte

Den norske kirke. Tanum Menighet.
Diakon telefon: 982 67 830
www.tanum-menighet.no - Sammen i sorgen

Montebello Senteret Mesnali

Diagnosespesifikke kurs for kreftpasienter og deres pårørende.

post@montebellosenteret.no
Telefon: 415 63 661

montebellosenteret.no/

Kreftforeningen

Tilbud til deg

Avlastning

Avlastning i hjemmet for pårørende til personer med demens

Liv Folkestad
Telefon 67 50 47 65
Mer informasjon om tilbudet