Tilbud til etterlatte

Er du etterlatt som følge av et dødsfall i nær krets, kan du føle deg både ensom og hjelpeløs, og det kan virke fjernt å skulle tenke på de formaliteter og praktiske gjøremål som et dødsfall fører med seg.

For andre vil det å ta del i det praktiske arbeidet kunne ha en positiv effekt, og erfaring har vist at dette også kan være med å bidra til at sorgen blir bearbeidet.

 Gruppetilbud, kurs

 Nettsider for etterlatte

 Nasjonale foreningen for etterlatte