Barn som pårørende

Trenger du noen å snakke med?

 

Familievernkontoret i Asker og Bærum

Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 31 år. Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Våre verdier er Mot, Åpenhet og Likeverd

https://mentalhelseungdom.no/trenger-du-noen-a-snakke-med/

 

Gruppetilbud, kurs og seminarer