Er du pårørende?

På disse sidene vil du finne informasjon om ulike samtale- og veiledningstilbud, kurs og seminarer for pårørende i Bærum kommune.

Å være pårørende betyr å være nær en person som er syk eller har andre livsutfordringer.

Det kan være situasjoner preget av store følelsesmessige belastninger og kan by på praktiske utfordringer.