Tilbud til yngre personer med demens

Bærum kommune har flere tilbud til yngre personer med demens og deres familier.  

Ved Atrium Ressurssenter på Claude Monets allé 21, midt i Sandvika med inngang ved siden av apoteket, finner man:

  • demensrådgivere for yngre personer med demens; Anne Marie Hanson. Hun er å treffe på telefon 67 50 40 62, eller mobil 954 47 943. Anne Marie fungerer som kontaktperson mellom kommunen og tjenesten man har fått tildelt, og hun er en av arrangørene til Pårørendeskole/pårørendesamlinger for hele familien til yngre personer med demens.
  • pårørendekontakt;  Torhild Bjørge som har egne avtalte samtaler med pårørende. Hun er å treffe på telefon 67 50 40 42, mobil 997 98 048. Torhild arbeider mandag - onsdag og fredag. Torhild har egne samtalegrupper og pårørendeskole for pårørende til personer med alle typer demens. Men hun er også involvert i Pårørendeskole/pårørendesamlinger for hele familien til yngre personer med demens sammen med Anne Marie.
  • avlastning i hjemmet for pårørende til personer med demens drives av  Liv  Folkestad på telefon 67 50 47 65  Avlasning i hjemmet søkes via Tildelingskontoret.

    Alle disse tjenestene er gratis.

Demenstelefonen Bærum: 47 66 55 00  og er bemannet  mandag - fredag kl. 9-15

Atrium Ressurssenter er åpent mandag til fredag kl. 9- 15  telefon: 67 50 40 50 / e-mail: demensinfo@baerum.kommune.no

Demenstelefonen i Bærum 47 66 55 00

Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00