Pårørendetilbud og pårørendeskole

Bærum kommune har ulike tilbud til pårørende til personer med demens. Her kan du lese mer om det. Et av tilbudene er Pårørendeskole for pårørende til personer med demens. Både til de som er hjemmeboende og til de som bor på institusjon eller omsorgsbolig.

Pårørendeskolen til hjemmeboende og institusjonsboende ledes av demensrådgiver Torhild Bjørge, og i tillegg har pårørende til de på institusjon egne samtalegrupper som ledes av demensrådgiver Anne Marie Hanson. Påmelding kan enten skje via mail til demensrådgiverne eller via demenstelefonen, nummer 47 66 55 00. Demenstelefonene er bemannet mandag - torsdag klokken 09.00-15.00

Bærum kommune har også egen pårørendeskole for pårørende til utviklingshemmede som utviklet eller er i fare for å utvikle demens. Mer informasjon om dette finner du her.

Demenstelefonen i Bærum 47 66 55 00

Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00