Omsorgsboliger for personer med demens

Alle  kommunens omsorgsboliger er "livsløpsboliger" og er tilrettelagt også for personer med demens.

Lommendalens omsorgsbolig har kommunen tenkt skal være en demensbolig. Den ligger nydelig til med sansehage og gode turmuligheter i nærområdet.

Demenstelefonen i Bærum 47 66 55 00

Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 - 16:00