Den årlige Demensdagen

Demensdagen

Hvert år i september holder Bærum kommune en gratis temadag kring Demens. Hvert år har ulike temaer og forelesere. Dagen arrangeres av kommunens demensrådgivere.

Demensdagen 2018 arrangeres 21. september kl. 11.00-15.00 i Kino 1 i Sandvika.

Det er åpent for alle.

Tidligere temaer:

2017: Plakat for dagen. "Uten pårørende stopper Norge" (pdf)

2016:Plakat for  dagen. "Demens og utfordringer tilknyttet sykdommen"

2015: Plakat for  dagen. "Pårørendes opplevelser"

2014: Plakat for  dagen. "En hyllest til livet" ved Professor Per Fugelli 

2013: Plakat for  dagen. "Å skape gode dager" Foiler til Miljøarbeid i praksis

2012: Plakat for  dagen. "Verdighet for personer med demens ved "

 

 

 

Demenstelefonen i Bærum 47 66 55 00

Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00