Demensvennlig samfunn

Slik skal Bærum bli et mer demensvennlig samfunn

Gjennom en bevisstgjøringskampanje skal servicebedrifter bli bedre på å møte personer med demens på en god måte.

– Vi vil legge til rette for at personer med demens kan fortsette å gjøre hverdagsaktiviteter og være en del av sitt nærmiljø, sier Kristine Hennie, ved Atrium ressurssenter.

2 000 personer i Bærum kommune lever med diagnosen demens per i dag. Noen av de tidlige tegnene på demens er problemer med språk og tall. Det kan gjøre at hverdagsaktiviteter, som å handle i butikk og bruke offentlig transport, blir vanskelige å utføre.

Nasjonal kampanje

Bærum kommune deltar i Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje om å bli et mer demensvennlig samfunn.

Målet er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte, slik at de kan utføre vanlige hverdagsaktiviteter som å handle, bruke offentlig transport og gå på bibliotek og kino. Ansatte i offentlig og privat servicenæring, for eksempel butikkmedarbeidere, servitører og bussjåfører, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens. Allerede har 100 drosjesjåfører fått opplæring.

– Det var stor interesse for informasjonen. Mange hadde opplevelser som de var usikre på om de hadde løst riktig, sier Hennie.

Opplæring viktig

Nå skal flere bedrifter i Bærum få opplæring i hvordan man gir god service til personer med demens. Alle som deltar får en brosjyre med rådene og et klistremerke som de kan ha opp i butikkvinduet som signaliserer at de er med og bidrar. Undervisningen kan skje i lunsjpausen og representanter fra kommunen kan oppsøke bedriftene.

– Vi ønsker at så mange servicebedrifter som mulig blir med, slik at de gir personer med demens større mulighet å delta i lokalsamfunnet, sier Hennie.

Fakta

Slik kan din bedrift bli mer demensvennlig:

  • Snakk tydelig
  • Lytt med godvilje
  • Vis respekt
  • Bistå med å finne veien
  • Finn et passende sted
  • Hjelp til å betale
  • Gjør ting forutsigbart
  • Ha et vennlig kroppsspråk

Vil du vite mer? Kontakt Kristine Hennie, tlf. 971 03 796.

Demenstelefonen i Bærum 47 66 55 00

Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00