Atrium Ressurssenter

Atrium Ressurssenter ligger midt i hjertet av Sandvika. Her er flere sentrale ressurspersoner innen alle faser av sykdommen demens samlet.

Atrium Ressurssenter tilbyr:

 • Demensrådgivning - det er idag tre demensrådgivere ved Ressurssenteret

 • Avlastning i hjemmet for pårørende

   •  Tjenesten er gratis og man søker via Tildelingskontoret. 
   • For mer informasjon ta kontakt med  Liv  Folkestad telefon 67 50 47 65
 • Demenstelefon

   • Man kan få informasjon og rådgivning på kommunens demenstelefon;  47 66 55 00. Den er bekjent alle arbeidsdager mandag til fredag, klokken 09-15.

Demenstelefonen i Bærum 47 66 55 00

Telefonen er betjent mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00