Ressursteam for ungdom tilbyr langtidsoppfølging av ungdom, blant annet ved høyt skolefravær eller rus.

Hva er Ressursteam for ungdom?

  • Ressursteam for ungdom består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå med ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen.

Hva tilbyr Ressursteam for ungdom?

Teamet arrangerer, i samarbeid med andre, temamøter og kurs for foreldre til ungdom som:

  • Har ME eller ME-lignende symptomer
  • Bruker eller har brukt illegale rusmidler
  • Har stort skolefravær eller har falt helt ut av skolen

Etter kursene/temamøtene tilbys foreldrene noe individuell oppfølging.

Teamet samarbeider tett med andre aktuelle instanser. Det tilbys også undervisning og veiledning til samarbeidspartnere.