Gravplassene skal være stedet hvor man pleier minner etter sine kjære, men de er også flotte parkanlegg. De egner seg godt til turgåing, og er godt tilrettelagt, blant annet med kort distanse mellom hvilebenkene. Gravplassenes opplevelsesverdi både i form av natur og kultur er stor, men gravplassene er likevel ikke en park hvor man sykler, jogger eller driver trening med hunden.

Bryn kirke ble bygget i 1860, og Bryn kirkegård ble anlagt i 1861. Den har vært i bruk siden kirken var ny. Kirkegården ligger i Økriveien på Rykkinn, i et åpent kulturlandskap, men sentralt i forhold til store boligkonsentrasjoner. Kirkegården er utvidet flere ganger, siste gang i 1992. Dagens kirkegård er på ca. 50 dekar og rommer 6 800 graver.

Oversiktskart Bryn kirkegård (pdf)

Gravtyper på Bryn

 • Ordinære urnegraver
 • Ordinær urnegrav med felles gravminne
 • Unavnet minnelund
 • Ordinære kistegraver
 • Gravfelt for kister under en meter

Kontakt:

Driftsleder
Randi Svinningen
Telefon 67 50 40 50

Haslum kirkegård ligger i Gamle Ringeriksvei i et åpent kulturlandskap. Hoslegata ble brukt av pilegrimene, og den førte til Haslum middelalderkirke. Det antas at Kirkegården har vært i kontinuerlig bruk siden middelalderen. I Hoslegata er det merket en gravhaug fra bronsealder/ jernalder. Middelalderkirkegården ligger innenfor dagens kirkegårdsmur. Dagens kirkegård er på ca 120 dekar og er den største kirkegården i Bærum. Haslum har ca. 12 800 graver.

Oversiktskart Haslum kirkegård (pdf)

Gravtyper på Haslum

 • Ordinære urnegraver
 • Navnet minnelund (ingen ledige graver)
 • Unavnet minnelund (ingen ledige graver)
 • Ordinære kistegraver
 • Tilrettelagt gravfelt

Kontakt:

Driftsleder
Linda Algrov
Telefon 67 50 40 50 

Lilleøya gravlund er den nye gravplass som er under bygging på Fornebu. Gravplassen er for alle Bærums innbyggere og er planlagt å stå ferdig i 2021. Gravplassen ligger midt på Lilleøya mellom Naturhuset og Fornebu- og Oksenøya Marina.

Som den første i Norge anlegges hele gravplassen som minnelund med både kistegraver og urnegraver.  Det planlegges også et eget gravfelt for barn.

Navn på dem som gravlegges påføres felles minnesmerker knyttet til det enkelte gravfelt.
Det vil ikke bli anledning til å sette opp eget gravminne på den enkelte grav.

Gravplassen vil gi plass til ca 15.000 graver. Gravplassens totale areal er ca 50 dekar, men noe av arealet er naturvernområde og vil ikke bli benyttet til gravlegging.

I tillegg til å være et sted for å minnes dem som gravlegges her vil gravplassen framstå som et åpent naturlandskap med fine mulighet for tur og rekreasjon. 

Gravtyper på Lilleøya

 • Unavnet minnelund for urner
 • Navnet minnelund
  - Enkel urnegrav
  - Enkel kistegrav
  - Livsledsager kistegrav, plass til to kister
  - Livsledsager urnegrav, plass til to urner
 • Barneminnelund
  - Enkel urnegrav
  - Kistegrav for kiste opp til en meter

Lilleøya gravlund - Film

Lommedalen gravlund ble åpnet i 2013. Området på vel åtte dekar ved Lommedalen kirke brukes til gravlund. Den nye gravlunden består av rundt 500 ordinære urnegraver og 1000 graver i minnelund.

Gravtyper på Lommedalen

 • Ordinære urnegraver med ferdigmontert gravminne
 • Navnet minnelund
 • Unavnet minnelund

Kontakt:

Driftsleder
Randi Svinningen
Telefon 67 50 40 50

Steinsskogen gravlund ble innviet i 2002. Gravlunden er den nye hovedgravlunden for østre Bærum. Gravlunden har ikke eget seremonibygg, men et flott klokketårn. Steinsskogen gravlund er ca 125 dekar og har 6500 graver.

Oversiktskart Steinsskogen gravlund (pdf)

Gravtyper på Steinsskogen

 • Ordinære urnegraver med selvvalgt gravminne
 • Ordinær urnegrav med felles gravminne
 • Navnet minnelund Unavnet minnelund
 • Ordinære kistegraver
 • Tilrettelagt gravfelt

Kontakt:

Driftsleder
Linda Algrov
Telefon 67 50 40 50

Tanum kirke er en middelalderkirke bygget ca 1126. Kirkegården ligger høyt og fritt med flott utsikt mot Sandvika og Oslofjorden, ved inngangen til Vestmarka. Den er parkmessig opparbeidet med den eldste kirkegården innenfor kirkegårdens murer, samt nye utvidelsesareal. Kirkegården er spesiell med store trær og fjellknauser inne på kirkegården og med skogen som nærmeste nabo. Den har vært i bruk siden 1100- tallet når kirken ble tatt i bruk. Tanum kirkegård er utvidet i flere etapper og har ca 3000 graver. Den siste utvidelsen ble tatt i bruk i 2005. Arealet dekker ca 50 da.

Oversiktskart over Tanum kirkegård finner du her (pdf)

Gravtyper på Tanum:

 • Ordinære urnegraver med selvvalgt gravminne
 • Navnet minnelund
 • Ordinære kistegraver
 • Unavnet minnelund for kister under en meter

Kontakt:

Driftsleder
Randi Svinningen
Telefon 67 50 40 50