Om gravfeste

Alle avdøde som var folkeregistrert i Bærum har rett til en ny grav fri for avgift i 20 år. Utover dette er festetiden i Bærum 10 år (mulig å søke om 5 år).

Alle som er bosatt i kommunen ved sin død har rett til fri grav. Det vil si at det ikke kreves festeavgift for graven i fredningstiden. Retten til fri grav gjelder ved tildeling av ny grav. Ønskes det en tilleggsgrav ved siden av blir dette en festet grav og det må betales festeavgift for denne. Frigrav er avgiftsfri i fredningstiden. Skal festet fornyes betales det festeavgift for denne og eventuelle tilleggsgraver.

Festerens rettigheter er:

  • å bestemme hvem som skal gravlegges der hvis det er ledig plass i graven, all bruk av graven forutsetter festerens underskrift
  • å forsyne graven med gravminne i samsvar med gjeldende bestemmelser (oppsetting av gravminne er søknadspliktig)
  • å beplante gravbedet innenfor gjeldene regler hvis det er ønskelig
  • å inngå avtale med gravplassforvaltningen om stell av graven
  • å overføre ansvar til en annen, med gravplassforvaltningens samtykke

Festerens forpliktelser er:

  • å holde graven i hevd
  • å holde tilsyn med gravminnet og sørge for at gravminnet ikke forfaller eller er til sjenanse eller fare for de som ferdes på gravplassen

Se prisliste i menyen til høyre for gjeldende festeavgift.

Et feste opphører når festetiden er ute. En ny festeavtale kan inngås dersom graven er holdt i hevd og feste av graven/ene ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av gravplassen. Hvert år i perioden januar til mai blir det sendt ut faktura med tilbud om å fornye forfalt festeavtale for inneværende år.

Hvis ikke feste fornyes tilfaller grav/ene gravplassen. Festeren er da ansvarlig for fjerning av gravminnet fra gravplassen. Et gravminne som ikke er fjernet innen seks måneder tilfaller gravplassen. Det er ønskelig at et gravminne av kunstnerisk eller kulturhistorisk verdi blir stående på gravplassen overtar Gravplassforvaltningen ansvaret.