Bærum kommune har i dag full barnehagedekning for alle barn med rett til plass.

Det er utarbeidet en Barnehagebehovsanalyse (pdf) for riktig dimensjonering av barnehagekapasiteten i kommunen i perioden 2016 - 2035. Den ble vedtatt i kommunestyret i februar 2014 og vil bli revidert i 2016.

I planen legges det opp til utbygging av 16 nye barnehager i perioden. Utbygging av de nye barnehager skal fordeles forholdsvis likt mellom kommunen selv og private aktører.
Tre av barnehagener ble ferdigstilt i 2015. Det var Bærumsmarka barnehage, Fornebu Idrettsbarnehage og BarnehagenVår Hosletoppen.

Det er under prosjektering en kommunal barnehage på Fornebu som skal erstatte den midlertidige Nansenparken barnehage. Foreløpig antatt ferdigstillelse for den permanente barnehagen er august 2018.