Bærum kommune har i dag full barnehagedekning for alle barn med rett til plass.

Det er utarbeidet en Barnehagebehovsanalyse (pdf) for riktig dimensjonering av barnehagekapasiteten i kommunen i perioden 2016–2035. Den ble vedtatt i kommunestyret 1. mars 2017.

I planen legges det opp til utbygging av 25 nye barnehager i perioden. Utbygging av de nye barnehager skal fordeles forholdsvis likt mellom kommunen selv og private aktører. Barnehagebehovsanalysen er nå under revidering og skal behandles i Hovedutvalget for barn og unge 4. juni i år. 

Ny Jarenga barnehage er under prosjektering. Jarenga og den private Storenga barnehage holder til på samme tomt. Begge husene skal rives og når den nye barnehagen står klar i desember 2020, vil barnehagene bli slått sammen til en kommunal barnehage med plass til ca. 160 barn. Begge barnehagene har midlertidig tilhold på Fornebu under byggeprosessen.

På Fornebu skal Oksenøya Grendesenter stå ferdig høsten/vinteren 2022. Her blir det både barneskole, barnehage og sykehjem.

Her kan du lese mer om prosjektet