Bærum kommune har i dag full barnehagedekning for alle barn med rett til plass.

Det er utarbeidet en Barnehagebehovsanalyse (pdf) for riktig dimensjonering av barnehagekapasiteten i kommunen i perioden 2016 - 2035. Den ble vedtatt i kommunestyret 1. mars 2017 og vil bli revidert i 2018.

I planen legges det opp til utbygging av 25 nye barnehager i perioden. Utbygging av de nye barnehager skal fordeles forholdsvis likt mellom kommunen selv og private aktører. Tre av barnehagene ble ferdigstilt i 2016/17. Det var Fjordveien, Sjøflyhavna og Forneburingen barnehage.

Det er under prosjektering en kommunal barnehage på Fornebu som skal erstatte den midlertidige Nansenparken barnehage. Ferdigstillelse for den permanente barnehagen er august 2018