Bærum kommune har i dag full barnehagedekning for alle barn med rett til plass.

Det er utarbeidet en Barnehagebehovsanalyse (pdf) for riktig dimensjonering av barnehagekapasiteten i kommunen i perioden 2016–2035. Den ble vedtatt i kommunestyret 1. mars 2017.

I planen legges det opp til utbygging av 25 nye barnehager i perioden. Utbygging av de nye barnehager skal fordeles forholdsvis likt mellom kommunen selv og private aktører. Tre av barnehagene ble ferdigstilt i 2016/17: Fjordveien, Sjøflyhavna og Forneburingen barnehage.

Den kommunale Nansenparken barnehage, som har hatt tilhold i midlertidige lokaler frem til juni 2018, åpnet 1. august i nytt bygg i Forneburingen 199. Det er plass til ca. 200 barn, fordelt på fire torg, med tre baser i hver.

Her kan du lese mer om Nansenparken barnehage.

Den private Vøyen FUS barnehage åpnet august 2018 i nytt bygg i Skuiveien 137, etter å hatt tilhold ved Hornienga barnehage i ett år. Her er det plass til ca. 100 barn.

Videre er ny Jarenga barnehage under prosjektering. Jarenga og den private Storenga barnehage holder til på samme tomt. Begge husene skal rives og når den nye barnehagen står klar i 2021, vil barnehagene bli slått sammen til en kommunal barnehage med plass til ca. 160 barn. Begge barnehagene har midlertidig tilhold på Fornebu under byggeprosessen.

Her kan du lese mer om ny Jarenga barnehage.

Barnehagebehovsanalysen skal revideres hvert annet år, og dette arbeidet er nå påbegynt.