Bærum kommune har i dag full barnehagedekning for alle barn med rett til plass.

Det er utarbeidet en Barnehagebehovsanalyse (pdf) for riktig dimensjonering av barnehagekapasiteten i kommunen i perioden 2019–2038. Barnehagebehovsanalysen revideres hver andre år.

I planen legges det opp til utbygging av flere nye barnehager i perioden. Utbygging av de nye barnehager skal fordeles forholdsvis likt mellom kommunen selv og private aktører. 

På Fornebu skal Oksenøya Grendesenter stå ferdig høsten/vinteren 2022. Her blir det både barneskole, barnehage og sykehjem.

Her kan du lese mer om prosjektet

Barnehagebehovsanalyse (pdf)