Språkvansker

Språkvansker arter seg som vansker med å forstå og/eller produsere språk. Generelt anses vansker med språk og tale som et av de vanligste problemene man finner hos førskolebarn. Ikke sjelden er det barnehagen som først registrerer at barnet strever og ikke har den språkutviklingen en forventer. Da er det viktig at barnehagen, i samarbeid med foreldrene, observerer og vurderer utviklingen tett, og finner tiltak som kan hjelpe barnet.

Trenger du hjelp til å vurdere om det er grunnlag for bekymring, finne tiltak, evt. behov for henvisning til PPT, kan du ringe oss i Språksenteret, eller Bærum PPTs konsultasjonstelefon, tlf.: 904 71 368. Konsultasjonstelefonen er åpen hver tirsdag fra kl. 12 - 14.

Mer informasjon om språkvansker finnes på