Språkstimulering

Språkstimulering er en av barnehagenes viktigste oppgaver, og barns skal møte og være en del av et rikt og variert språkmiljø. Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i hverdagen. Arbeidet med å støtte barnas språktilegnelse er en sentral del av barnehagehverdagen (Utdanningsdirektoratet, 2013). 

Her kan du lese mer